Oacceptabla arbetsgivarkrav och sossefacket som ett problem

Den 7:e mars kallades Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) till nytt möte med de av Medlingsinstitutet utsedda medlarna för att motta en s.k. slutlig hemställan när det gäller konflikten i Göteborgs Hamn som orsakats av arbetsgivaren APM Terminals arbetar- och fackföreningsfientliga attityd.

Medlarna ålade parterna att inkomma med officiellt svar på deras slutliga bud i måndags. I avvaktan på svarsöverlämningen idag var Hamn4an och APM Terminals Gothenburg ålagda att inte prata med media om medlarbudets innehåll.

Av medlarnas senaste hemställan framgår att APM Terminals Gothenburg accepterat Hamn4ans förslag att teckna ett trepartsavtal. Hamn4an uppger att detta är en nyhet för dem som de dock ser mycket positivt på, eftersom det skulle vara en långsiktig lösning på avtalsfrågan i Göteborgs containerterminal och kanske även andra svenska hamnar.

Enligt medlarna och Hamn4an har Transportarbetareförbundet dessvärre avvisat alla sådana lösningar. Arbetsgivaren har med andra ord accepterat en lösning som är vanligt förekommande på arbetsmarknaden men det sossetrogna minoritetsfacket vägrar. Det är ett problem att en fackförening som organiserar en liten minoritet av hamnarbetarna i Göteborgs hamn förkastar en gemensam avtalskonstruktion tillsammans med majoritetsfacket. Hamnarbetarförbundet hoppas dock på ett förändrat ställningstagande från Transports sida framöver. Hamn- och Stuveriavtalet löper ut i vår, vilket möjligen skulle kunna innebära nya öppningar.

Hamnarbetarförbundet har dock också konstaterat att det kollektivavtalsförslag som medlarna själva lagt fram innebär en försämring för Hamn4an jämfört med det tidigare medlarbudet om ett rent hängavtal. I det nya förslaget anges till exempel uttryckligen att Hamn4an skulle avtala bort centrala regler i Medbestämmandelagen (MBL). Någon klarlagd rätt för Hamn4an att utse skyddsombud finns inte heller i avtalstexten och en sådan central fråga som arbetsmiljön lämnas fortsatt helt öppen för motsättningar och bråk.

Sammantaget innebär medlarnas förslag, enligt Hamn4an, att Hamn4an och APM Terminals lämnas i en fortsatt oklar situation utan förutsättningar för långsiktig stabilitet och samverkan. Istället för att skapa en grund för parterna att gemensamt sätta sig ned för att snabbt och målmedvetet arbeta fram en lösning på den nuvarande situationen i containerterminalen innebär förslaget det motsatta. Därför har Hamn4an sagt nej till medlarnas bud.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Oacceptabla arbetsgivarkrav och sossefacket som ett problem”

  1. Transport kör i detta med rena maffiosofasoner. Transport, en via LO, regeringskontrollerat fack vill lika lite som något annat fackförbund inom sossarnas jävla maffia, som varit storfinansens lydiga redskap sedan Saltsjöbadsuppgörelsen, släppa fram någon annan att företräda arbetstagarna. Det skulle hota sossarnas maktmonopol och ytterst Löfvens högerregering.

Kommentarer inaktiverade.