Högljutt i borgarmedia om vapendirektivet – lugnt hos jägarna

EU:s nya vapendirektiv handlar om strängare regler för de som har legala vapen. Enligt borgartidningarnas ledarsidor tysk vapendirektivet vara en större katastrof för både jägare och tävlingsskyttar. Enligt jägarnas egna tidningar och deras hemsidor är direktivet inte alls nån katastrof utan hur det blir i slutändan beror helt på den nationella tillämpningen av direktivet.

Borgartidningarna ledarsidor ropar högt om allt möjligt i samband med direktivet, men de förklarar inte hur direktivet ser ut eller vad problemet egentligen är. Vad de säger är att det inte hjälper mot illegala vapen, det har kommit till genom falskhet och lögner och att de ansvariga från svensk sida är skurkar. Ett typexempel är den lät hysteriske Ivar Arpi i SVD. I jägartidningarna och bland politiker är det betydligt mer sansade tongångar:

Moderaterna valde att rösta ja för att hedra det kompromissförslag som moderaternas EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt förhandlat fram.
Enligt henne är det inte många förändringar som behövs för att Sverige ska leva upp till vapendirektivet.
– Jag är stolt att vi lyckats ta bort de delar som begränsade jägare och sportskyttar. Jag vill försäkra dem om att de kan fortsätta med att njuta av sina fritidsintressen, kungör Corazza Bildt i ett pressmeddelande.
– Vi ser inte att Sverige kommer att behöva göra några ändringar i vapenlagstiftningen som rör utfärdandet av licenser eller liknande som vanliga vapenägare kommer att märka av, sammanfattar Johan Gustafsson, som jobbar för den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner.
Sverige kommer att behöva ändra vissa regler för att genomföra direktivet, bland annat kring spårbarhet av vapen och att deaktiverade vapen inte ska kunna ändras tillbaka till den gamla funktionen igen.

och:

Han säger att det nya direktivet är en försämring för jägarna. Om implementeringen går som Jägareförbundet vill, och som den ansvarige ministern Anders Ygeman (S) har lovat, ska det inte påverka dagens jagande vapenägare, men tolkningar av undantagen i direktivet gör framtiden osäker.

– I och med att vår svenska lagstiftning byggs på undantag från ett EU-direktiv blir den så mycket enklare att ändra för framtida beslutsfattare. Det är givetvis oroande, säger Torbjörn Larsson.

För jägare och sportskyttar är det mycket viktigt att få inflytande över implementeringen av direktivet i den svenska vapenlagen.

– Inrikesministern har vid upprepade tillfällen sagt att svenska vapenägare inte ska drabbas negativt av direktivet. Vi räknar med att vara med att påverka implementeringen. Om det blir en utredning vill vi ingå i den som experter, säger Torbjörn Larsson.

Borgartidningarnas ledarsidor ropar om varg i onödan. de ägnar sig åt polemik för polemikens skulle och för därmed många bakom ljuset, lurar dem. Som så ofta är de ansvarslösa och oseriösa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements