Europas enda vänsterterrorister bakom två mindre bombdåd

I Grekland finns det anarkistiska grupper som använder terrorism som ett medel i sin kamp. Det är mycket små grupper varav en del finnits länge. I vanliga fall utför de bara terroristattacker i Grekland men nu har de utfört ett försök till en bombning mot den tyske finansministern i Berlin och sprängt en bomb på IMF:s kontor i Paris. I båda fallen handlar det om brevbomber. I fallet med Berlin har en grekisk grupp tagit på sig ansvaret och i fallet med bomben mot IMF:s kontor har det kunnat konstateras av brevet skickats från Grekland.

På europeisk nivå är vänsterextrem terrorism mycket ovanligt och i Norden förekommer det inte. Den vanliga typen av terrorism i Europa är separatistiska/nationalistisk utförd av små korsikanska, nordirländska, baskiska eller galiciska separatistorganisationer. Både högerextrem terrorism såväl som islamistisk terrorism är ovanligt på europeisk nivå. I Norden är den högerextrem terrorism totalt dominerande.

Bomberna mot den tyske finansministern och IMF är sannolikt tänkta som protester mot den ekonomiska utpressning som riktas mot Grekland.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements