Fådagarstidningar ökar sina upplagor – ETC allra mest

Den enda grupp av tidningar utifrån antalet utgivningsdagar per vecka som ökar sina upplagor är 1-dagarstidningarna. Till stor del är detta ett resultat av ETC-koncernens stora satsning på endagarstidningar. Men även andra fådagarstidningar ökar sin upplaga.

Tvådagarstidningen Norra Halland i Kungsbacka ökade återigen sin upplaga under 2016 med 3,1 procent till totalt 10 100 ex. Lokaltidningen Stenungsund, som också är en tvådagarstidning, ökade sin upplaga med 11,6 procent.

ETCFör de ETC-tidningar som fanns 2015 och som det därför finns jämförelsetal för är förändringarna i upplaga följande för pappersutgåvorna (ökning, upplaga 2016):

ETC-tidningar

Dagens ETC: +/- 0 procent, 8 300
ETC (ETC Helg): + 27,1 procent, 12 200
ETC Stockholm: + 35,5 procent, 4 200
ETC Malmö: +/- 0 procent, 3 400
ETC Göteborg: + 21,9 procent, 3 900
ETC Bergslagen: + 21,7 procent, 2 800
ETC Örebro: + 95,7 procent, 4 500
Fria Tidningen: – 21,4%, 3 300
Göteborgs Fria: +6,2%, 1 700
Landets Fria: +43,8%, 2 300
Sesam: +25%, 2 000
Stockholms Fria, +/-0, 1 600

Alla de nämnda tidningarna förutom Dagens ETC är helgtidningar. ETC Göteborg ska dock bli dagstidning.

Även många andra endagarstidningar och tvådagarstidningar har ökat sin upplaga under 2016.

När det gäller andra vänstertidningar (då räknar jag inte in socialdemokratiska tidningar) som inte ges ut av ETC-koncernen så är upplagorna i allmänhet stillastående och vissa fall något minskande.

Andra vänstertidningar

Arbetaren: +/-0, 2 200
Feministiskt Perspektiv: + 9,1%, 2 400
Flamman: -5,9%, 3 200
Internationalen: +/-0, 2 100
Offensiv: -4,2%, 2 300
Proletären: +/-0, 3 100

Som en jämförelse kan vi se hur många unika läsare de två största webbsajterna på vänsterkanten har uttryckt i unika läsare per vecka. Det finns inga lätt tillgängliga siffror för några andra vänsterwebbsajter.
Vänstersajter, ungefärligt antal unika besökare per vecka enligt SIS-index och KIA-index.

Etc.se: 200 000
Svensson/Zaramis.se: 20 000

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements