Hovrätten ändrade till fällande dom för insiderbrott

Förra året friade tingsrätten Oniva Online Groups tidigare finanschef John Englund i ett ärende gällande insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten (EBM) överklagade domen för att pröva ärendet i hovrätten. Hovrätten ändrade tingsrättens beslut till en fällande dom. Englund dömdes till villkorlig dom och 80 dagsböter á 370 kronor.

Bakgrunden till domen är att John Englund hade mottagit ett pressmeddelande som innehöll insiderinformation om ett nytt säljsamarbete mellan Online Group och FCR Media med ett beräknat ordervärde på 35-40 miljoner, som ännu inte hade offentliggjorts. Innan pressmeddelandet offentliggjordes köpte den tilltalade aktier för 379 000 kronor i det förstnämnda bolaget.

EBM genomförde en razzia mot det First North-noterade bolagets lokaler på Lindhagensgatan i Stockholm tisdagen den 10 juni 2014. Under husrannsakan beslagtog EBM bland annat dokument och en dator som tillhör John Englund. Englund, som hade en rad uppdrag i koncernens dotterbolag, greps parallellt med husrannsakan på annan plats.

Åklagare i ärendet var Olof Kronlund, kammaråklagare på Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.

– Hovrätten har prövat tre frågor: har det varit fråga om insiderinformation? Har den tilltalade fått informationen? Har det funnits uppsåt? Hovrätten har svarat ja på alla tre frågor. Frågan om den tilltalade har fått insiderinformationen innehåller den typiska svårigheten i dessa mål – det vill säga att mot den tilltalades förnekande (och alternativa förklaring) finna bortom rimligt tvivel visat att han fått informationen, säger Jan Tibbling vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare i ett pressmeddelande.

– Som ekonomichef i bolaget och som den som vanligen korrekturläste pressmeddelanden, var det ostridigt att han fått ett utkast av det pressmeddelande som bedömdes utgöra insiderinformation innan det offentliggjordes. Eftersom Englund invände att han inte tittat på det och endast vidarebefordrat det måste hovrätten ta ställning till om det var sannolikt att han inte läst pressmeddelandet. Hovrätten fann att denna invändning var så osannolik att den kunde lämnas utan avseende. Det är också styrkt att han haft uppsåt till alla relevanta gärningsmoment, säger Jan Tibbling.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements