Varför västlänksmotståndarna inte är trovärdiga

Del 1 av 5 i serien Järnväg i Göteborg

Motståndarna till Västlänken är högljudda och syns i alla möjliga sammanhang. Men de är inte trovärdiga. Anledningarna till detta är flera.

Det första är att motståndarna inte höjt ett ord av protester mot andra delar av det västsvenska paketet som innebär att bilismen gynnas. De tycks vilja ha bilism, men inte kollektivtrafik. En sådan inställning är inte seriös, inte trovärdig.

För det andra så klagar de ständigt på kostnaderna. Inget av de förslag som motståndare presenterat är dock billigare än det alternativ som beslutats. Inte heller speciellt trovärdigt eller seriöst.

Ett tredje argument som motståndarna till Västlänken ofta för fram är att Västlänken inte löser några problem eller inte löser de kommunikationsproblem som faktiskt existerar. Det är hållbara och trovärdiga argument om de vore sanna. Det är de nu inte. Västlänken löser ett väsentligt problem. Centralstationens bristande kapacitet.

Ett annat argument som dock har en stor halt av sanning är att stationen vid Hagakyrkan är felplacerad. Det hade självklart varit bättre med en station vid Järntorget. Men det hade krävt en annan sträckning av Västlänken genom södra och centrala Göteborg. En sträckning som inte är tekniskt och ekonomisk möjlig då den skulle gått genom berg under villaområden där bergvärme är den viktigaste värmekällan. Detta förutsatt att Västlänken ska gå via Centralstationen och inte via Hisingen. Samma problem gäller också för förslaget om en station i berget under Prospect Hill (Gårdaalternativet).

Sen är det också mycket märkligt att Västlänksmotståndarna inte agerar mot en absolut meningslös och onödig kollektivtrafiksatsning, linbanan mellan centrala delar av Göteborg och Hisingen. att inte vara motståndare till den är oseriöst och inte trovärdigt för några som är mot Västlänken.

Faktum är att det sammantaget verkar som om centrala delar av Västlänksmotståndet utgörs av folk som skulle kunna vara betalade av bilindustrin. Så är det väl troligen inte alls, men det är märkligt hur de accepterar satsningar på bilism som Marieholmstunneln och Röde Orm.

Av flera anledningar så saknar alltså Västlänksmotståndarna trovärdighet.Något som naturligtvis inte gör Västlänken till tidernas bästa kollektivtrafiksatnsing. Men, det är bättre än ingenting alls och bättre än bara en satsning på bilism vilket skulle bli resultatet om Västtlänksmotståndarna vann kampen om Västlänken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Series NavigationÖkad kapacitet med Västlänken >>
Advertisements