Fiffelbankerna – Nordea främst bland fifflarna

2015 fick Nordea böta 50 miljoner för sina bristande åtgärder för att minska pengatvätt. Året därpå fastnade de i Panamahärvan och visade sig ha tusentals hemliga konton för sina rikaste kunder som kunnat ägna sig åt pengatvätt och avancerad skatteflykt. Nu återfinns Nordea i en internationell penningtvätthärva på flera miljarder med kopplingar till rysk brottslighet. Även andra svenska banker som SEB, Handelsbanken och Swedbank figurerar i härvan liksom Danske Bank. Vänsterpartiet har med anledning av penningtvättshärvan kommit med en rad förslag på åtgärder:

Nordeas ledning borde kallas in till riksdagen för att i en offentlig hearing kunna frågas ut och lägga korten på bordet kring sina affärer. Vi vill inte behöva se ett fjärde, femte eller sjätte avslöjande i media.

Lagar och regler måste skärpas så att vi säkrar att ingen bank kan ägna sig åt att hjälpa skatteflyktingar och åt penningtvätt.

Inför anmälningsplikt för misstänkt skatteflykt och tvinga bankerna att betrakta alla juridiska personer i skatteparadis som högriskkunder som tvingar dem att vidta kontrollåtgärder i ett tidigt skede mot penningtvätt samt anmälningsplikt för detta.

Bankerna ska offentliggöra listor på de länder man verkar i och med de företag man samarbetar med för att möjliggöra granskning.

Det krävs krafttag för att upprätta offentliga register över företags och stiftelsers verkliga ägare. Sverige bör vara pådrivande för detta.

Det handlar om ganska basala och fullt rimliga krav.

I den nu aktuella penningtvättshärvan beräknas minst 20 miljarder dollar ha försvunnit ut från Ryssland via det internationella banksystemet. Utredare tror dock att det totalt kan handla om så mycket som 80 miljarder dollar, motsvarande 700 miljarder kronor. Pengarna misstänks komma från olaglig verksamhet.

Runt 500 personer ska enligt rapporter i media vara inblandade, däribland bankirer från Moskva, oligarker och personer kopplade till ryska regeringen och spionorganisationen FSB (tidigare KGB). Bland de  som utpekats som inblandade märks Igor Putin, kusin med den ryske presidenten. Strömmarna av ryska miljarder har framför allt gått via den numera nedlagda lettiska banken Trasta Komercbanka och moldaviska Moldindconbank till internationella banker och sen till en samling anonyma bolag i skatteparadis och med brevlådeadresser var ägare inte är spårbara på grund av slappa regler och sekretess i Storbritannien och olika skatteparadis.

En del av pengarna har passerat de svenska storbankerna. Finansinspektionens (FI) biträdande generaldirektör Martin Noréus säger enligt Sydsvenskan att den nu avslöjade penningtvätthärvan bekräftar myndighetens tidigare allvarliga påpekande om bankernas bristfälliga hantering av penningtvätt. Nordea och Danske Bank ska ha hanterat 7 miljarder kronor, de andra bankerna betydligt mindre. Brittiska och US-amerikanska banker mycket mer.

De svenska bankerna säger samtliga att de skapat bättre kontrollsystem och funktioner samt att det inträffade inte skulle kunna hända idag. Handelsbanken påpekar att det handlar om 4 år gamla händelser och att banken redan 2013 avbröt allt samarbete med Trasta Komercbanka och aldrig haft några kontakter med Moldindconbank. Även de andra svenska bankerna påpekar att det handlar om gamla händelser av samma slag som de som kom fram i Panamapappren. Och faktum är att det skrevs om det hela redan 2014.

Ryska penningtvätten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements