Knarket i Sverige – amfetamin

Del 2 av 7 i serien Knarket i Sverige

Amfetamin är den tredje mest förekommande illegala drogen i Sverige, efter cannabis och narkotiska läkemedel, och är den vanligaste förekommande centralstimulerande drogen.

Utvecklingen när det gäller amfetamin i Sverige har varit stabil och oförändrad under lång tid. Antalet beslag har ökat under perioden 2013–2015, efter en viss minskning de tre föregående åren. I Europa, där amfetamin inte har samma dominerande roll som  i Sverige ökar antalet amfetaminbeslag. Över tid har det amfetamin som säljs på gatunivå blivit svagare, dvs mer utspätt.

Tillgången på amfetamin i Sverige är enligt svenska myndigheter god i hela landet, såväl i städerna som på landsorten. Det används i alla möjliga grupper i samhället och inte bara i nån speciell avgränsad grupp.. Smugglingen beräknas vara omfattande men tullen gör mycket få beslag i förhållande till den beräknade mängd amfetamin som används i Sverige. Något som tyder på att den är välorganiserad.

Smuggling av amfetamin till Sverige är vanligt inslag i postsändningarna till Arlanda. Större amfetaminpartier smugglas troligen till stor del i personbilar över Öresundsbron, i godstransporter och med färjelinjer. Produktion av amfetamin sker i gränstrakterna mellan Belgien och Nederländerna, det mesta i det senare landet. Huvuddelen av det amfetamin som används i Europa och Sverige produceras i Nederländerna men en del tillverkas också i Polen.

Personer med anknytning till mc-gängen Bandidos MC och Hells Angels MC är kända för att de har en koppling till amfetaminsmuggling och försäljning i Sverige. De kriminella gatugängen i olika stadsdelarna tycks däremot ha en begränsad koppling till amfetaminförsäljning. Kunskapsnivån hos tullen och polisen när det gäller smuggling och försäljning av amfetamin verkar lite tunn om vi ser på den rapport de producerat om läget på den svenska knarkmarknaden. Något som också tyder på att den illegala hanteringen av amfetamin är välorganiserad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Knarket i Sverige – cannabisKnarket i Sverige – metamfetamin >>
Advertisements