Dödligt våld med skjutvapen har minskat två år i rad

Detta om vi räknar antalet fall av dödligt våld med skjutvapen i förhållande till det totala antalet mord. 2014 stod antalet fall av dödligt våld med skjutvapen för 32% av samtliga fall av dödligt våld. 2015 var det 29% och 2016 stod de för 28%. En tydlig minskning av andelen skjutvapenmord de senaste två åren. Onekligen lite oväntat med tanke på att den allmänt sprida uppfattningen är den motsatta.

Men mäter vi över lite längre tid så har andelen skjutvapenmord ökat för 2011 stod dödligt våld med skjutvapen enbart för 21% av alla fall av dödligt våld. De senaste fem åren (2012-2016) har andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts legat på omkring 29 procent. Under 1990- och 2000-talen användes skjutvapen i omkring 20 procent av fallen. Skjutvapenmord är i de allra flesta fall gängrelaterade, dvs kopplade till kriminella nätverk och gangstergäng.

När det gäller antalet fall av dödligt våld så minskade de i förhållande till 2015. År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige vilket motsvarar 1,07 fall av dödligt våld per 100 000 invånare (den så kallade mordfrekvensen). Det var 6 fall färre än föregående år, då 112 fall kunde konstateras. Mordfrekvensen är en av de allra lägsta i hela världen. Under den senaste tioårsperioden (2007-2016) har antalet fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 112 fall årligen, utan någon tydlig trend. Jämfört med 2011 så har antalet fall av dödligt våld ökat men i jämförelse med 2007 har antalet fall minskat.

Konstaterade fall av dödligt våld, därav dödligt våld mot man eller kvinna¹, 2007–2016. (Anmälda fall av dödligt våld där det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken). Könsfördelning redovisas för de konstaterade fallen av dödligt våld sedan 2011. I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas. Lila är kvinnor, gult är män.

År 2016 var offret en kvinna i 29 fall och en man i 77 fall. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet. Sedan 2011 har andelen kvinnor som offer för dödligt våld minskat något (- 4 procentenheter), i förhållande till andelen män. Under perioden varierade antalet kvinnliga offer för dödligt våld mellan 21 och 29 kvinnor, medan antalet män som offer låg mellan 46 och 83 män. I relation till befolkningen var antalet kvinnor som föll offer för dödligt våld 0,59 per 100 000 invånare år 2016, motsvarande antal för männen var 1,55 per 100 000 invånare.

I ett längre perspektivet visar studierna på en nedåtgående trend av våld med dödligt utgång sen 1990-talets början Det dödliga våldet uppgick till i genomsnitt 100 fall om dödligt våld per år under 90-talet, en nivå som minskade till 91 fall per år under 00-talet. Även statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar en liknande trend.

Tre områden står för huvuddelen av alla fall av dödligt våld, det är Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2016 anmäldes 69 procent i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Nivån har legat på mellan 68 procent och72 procent under åren 2010-2016.

Område, antal fall år 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Stockholm (inkl Gotland), 24, 20, 18, 25, 25, 27, 26
Syd (Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg), 17, 15, 21, 12, 20, 18, 30
Väst (Västra Götaland och Halland), 23, 19, 10, 24, 14, 34, 17

Vi kan se att det var en mycket kraftig ökning av antalet fall av dödligt våld i polisregion Väst mellan 2014 och 2015 med en nästan lika kraftig minskning 2015-16. Huvudorsak till den kraftiga ökningen 2015 var ett trippelmord i Uddevalla, fyra döda i en bilbomb i Torslanda, ett dubbelmord i Biskopsgården och 3 döda i ett nazistiskt terroristdåd i Trollhättan. Förutom nazistdådet handlar det främst om gängrelaterat våld, det mesta kopplat till en gängkonflikt i Biskopsgården i Göteborg. I polisregion Syd har det varit en motsvarande ökning mellan 1015 och 2016. Det beror på en ökning av det gängrelaterade våldet i Malmö.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements