Bred hittar på om klaner och Mellanöstern

En klan är en social struktur som är vanlig i nomadsamhällen. Den är ovanlig bland jordbrukare. Klanen är alltså ingen central social struktur i Mellanöstern som mycket länge i huvudsak varit ett jordbruksbaserat samhälle, förutom i enstaka etniska grupper och på den Arabiska halvön. Det förekommer bland kurdiska nomader och liknande folkgrupper. Men det är i stort en ovanlighet i Mellanöstern. Syrien och Irak är inte på något sätt några klansamhällen eller klanbaserade kulturer.

I Somalia är däremot klanstrukturer vanliga och helt dominerande sociala strukturer. Klaner kan vara släktbaserade men behöver inte vara släktbaserade. I exempelvis i det gamla skotska samhället tillhörde de som arbetade på en viss godsägares gods den klan godsägaren tillhörde. Så har det också varit i Mellanöstern. Klanerna i Somalia är inte släktbaserade men folk som tillhör en klan hävdar ofta att alla i klanen har ett gemensamt ursprung. I Somalia spelar klaner en väsentlig roll i olika områdens och staters administration och styrelseskick.

De somaliska klanerna finns också i Sverige, men de har en mycket liten roll i den kriminella världen. För religionen och interna angelägenheter bland somalier har troligen klanerna betydelse. Kanske en stor betydelse i vissa områden och vissa familjer. Det finns inga kriminella nätverk i Sverige som är baserade på klantillhörighet. Det finns ett nätverk som är baserat på etnicitet, Södertäljenätverket. Ett annat kriminellt nätverk är baserat på släkt och familj, Det är Alikhan i nordöstra Göteborg.

Mathias Bred i Göteborgs-Posten sätter likhetstecken mellan klan och släktbaserade kriminella nätverk. Det är en falsk liknelse. Det är faktiskt mer troligt att de somaliska klanerna motverkar kriminalitet. Men det hela är inte undersökt så vi vet inte.

Vidare påstår Bred att Syrien och Irak är klanbaserade länder och kultur. Det är bara ren lögn, förmodligen baserad på fördomar, okunskap och ovilja att ta reda på en verkliga sanningen. Innan krigen var Irak och Syrien några av de mest moderna länderna i Mellanöstern. Däremot finns det i vissa befolkningsgrupper i Irak och Syrien klanbaserade strukturer, framförallt kanske bland kurder där de två stora partierna delvis har en bakgrund i två olika klaner där vissa familjer och släkter är dominerande.

Det finns ett kriminellt nätverk i nordöstra Göteborg vars medlemmar i allmänhet bär efternamnet Alikhan. Detta vet alla som bor i stadsdelarna i Angered, alla som arbetar där och alla som har någon som helst kontakt med folk i området. Alikhans invandrade en gång i tiden från Libanon.

Polisens beskrivning av Alikhan är i stort sett korrekt. Medias beskrivning är i allmänhet överdriven. De styr inga stadsdelar, men de är förbannat jobbiga och obehagliga. De är inte omtyckta och inte respekterade. Däremot är folk ofta rädda för dem.

Klaner är inte allmänt förekommande förutom bland somalier. Klaner är inte detsamma som släkter. Folk (och även jag) använder ofta klanbegreppet slarvigt och kallar ofta även släktbaserade nätverk för klanbaserade. Det är socialt inte korrekt utan helt enkelt slarvigt. Bred har gått i den fällan.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements