Knarket i Sverige – heroin och opium

Del 5 av 7 i serien Knarket i Sverige

Heroin är en drog vars användning i Sverige minskat rejält under 2000-talet. Utvecklingen är densamma i hela Europa. Heroin kom sent till Sverige och betydligt senare till Göteborg än Malmö och Stockholm och bruket har aldrig varit särskilt omfattande i Göteborg. Opium används av mycket få personer i Sverige och dessutom är bruket starkt koncentrerat till vissa etniska grupper.

Heroin återfinns primärt i städer, särskilt i storstäderna, med tydliga geografiska skillnader i förekomst av brunt (bas/rökheroin) respektive vitt (klorid) heroin. Det vita heroinet är främst koncentrerat till Stockholms citykärna, där försäljningen sedan länge är etablerad runt Sergels torg och Kungsträdgården. Försäljningen sker även längs kollektivtrafiknätet.

Personer som säljer heroin på gatunivå i Stockholm är ofta från Västafrika med uppehållstillstånd i EU och heroinet hämtas från Malmö, Köpenhamn och Nederländerna av sväljare och andra kurirer.

Missbrukargruppen är begränsad men utmärker sig genom att en hög förekomst av vardagsbrottslighet kan kopplas till gruppen.

På flera håll i landet uppges heroinbruket ha minskat till förmån för morfinbaserade läkemedel. Buprenorfinpreparaten gjorde sitt intåg i Sverige i mitten av 2000-talet och ökade tillgängligheten av opiatersättning. Det förde även med sig möjligheten för fler missbrukare att delta i substitutionsprogram. Utvecklingen visade att den svenska heroinmarknaden mättades samtidigt som beslagen av metadon och buprenorfin ökade.

Brunt heroin/rökheroin används i huvudsak inom vissa etniska minoriteter.

Afghanistan storproducent av opium och heroin samt utgör det främsta ursprungslandet för det heroin som påträffas inom EU. Heroinet smugglas tilL Europa både landvägen och i sjö- och flygtrafiken.

Heroinsmugglingen till Sverige sker primärt genom invärtes kroppssmuggling och i personbilsflödet. Kroppssmugglingen av heroin är uppdelad och omfattar smuggling i personbil, tåg, färja samt flyg. Vikterna på beslag i Sverige och inom Europa indikerar enligt Tullverket att uppköp sker av mindre partier hos grossisterna i strategiskt viktiga länder. Aktörerna i det illegala flödet har ofta samma ursprungsland dvs i först hand albansktalande länder, Iran och västafrikanska länder.

Narkotikasmuggling från Balkan till Sverige sker främst via landvägen till Sverige. En stor del av heroinet som smugglas till Sverige är avsett för den norska marknaden där heroin är en betydligt mer använd drog än i Sverige. Följaktligen smugglas det mesta vidare till Norge.

Naserligan (Albanligan) med bas i Göteborg har historiskt dominerat heroinsmugglingen till Norge men även andra nätverk från det forna Jugoslavien är verksamma när det gäller heroinsmuggling och försäljning till och i Sverige. Serbiska och montenegrinska nätverk som traditionellt varit involverade i heroinsmuggling kontrollerar sedan några år tillbaka även delar av den skandinaviska och västeuropeiska kokainmarknaden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Knarket i Sverige – kokainKnarket i Sverige – nya psykoaktiva substanser >>
Advertisements