Papperslösa är troligen inte så många som media och polis tror

En del  personer som får avslag på sin ansökan om asyl går under jorden. De försvinner. Många av dem åker sannolikt till nåt annat land där de på nytt ansöker om asyl. Andra stannar i Sverige och lever vid sidan av samhället. De arbetar svart och överlever på marginalerna i samhället.

Enligt polisen finns det för närvarande 12 500 personer som fått ett avvisningsbeslut och av dem uppger polisen att 10 000 finns kvar i Sverige. Det är dessa 10 000 som utgör huvuddelen av de papperslösa i Sverige. Förmodligen är det inte så många som finns kvar, men ingen vet förstås hur många det egentligen är. Inte heller polisen.

Andra kan inte utvisas till sitt hemland trots avslag på asylansökan och avvisningsbeslut. Detta då Sverige inte utvisar till länder där den berörde personen kan tänkas få dödstraff eller bli torterad och fängslad. Ett sådant land är Uzbekistan där det faktum att någon sökt asyl i ett annat land kan betraktas som ett brott i sig.

Ett avslag på asylansökan för en person från Uzbekistan har därför i allmänhet ingen praktisk betydelse såvida inte den asylsökande själv återvänder till Uzbekistan helt frivilligt. Därför har den misstänkte terroristen i Stockholm, Rakhmat Akilov, kunnat stanna kvar i Sverige och arbeta. Han har helt enkelt inte varit möjlig att utvisa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements