Viktor Melin, Anton Thulin, Jimmy Jonasson, Anton Lundin Pettersson och Rakhmat Akilov

Det är namnen på de personer i Sverige som begått terroristdåd de senaste två åren. Det är namnen på de senaste svenska terroristerna.

En av dem var en man som fått ett avvisningsbeslut. Men var kvar i Sverige. Han arbetade så vitt jag kan förstå vitt. Till och med två olika fysiska personer använde namnet och personnumret samt arbetade vitt. Så han befann sig sannolikt inte här olagligt. Han var inte papperslös. Han kunde bara inte utvisas då det hade inneburit en fara för hans liv. Han är numera häktad. Han motiv för terroristdådet är inte känt, men sannolikt spelar nån slags islamistiskt övertygelse en viss roll.

De andra 4 terroristerna föddes i Sverige samt är och var svenska medborgare. En av dem är död, de andra tre är misstänkta för brott, två av dem häktade, den tredje på fri fot. De fyra terroristerna motiv är välkända. Tre av dem är organiserade och den fjärde var en högextrem rasistiska ensamvarg.

Ingen av dessa 5 skulle haft fotboja om det som miljöpartiet nu föreslagit skulle varit genomfört. Dvs att papperslösa skulle haft fotboja. Inget av de fem terroristdåd dessa fem har begått skulle ha stoppats med fotboja eller nån annan from av ökad övervakning och kontroll. Den typen av åtgärder är utan effekt när det gäller att förebygga och förhindra terrorism. Sanningen är att den islamistiska terrorismen redan är besegrad vilket Peter Englund skrivit bra om i DN. Den nazistiska terrorismen är visserligen den allvarligaste terrorismen vi har i Sverige, men den utgör ingen som helst fara för samhället, bara för enskilda individer, dvs invandrare, HBTQ-personer och vänsteraktivister.

Det som behövs för att undvika och minska risken för terrorism är en mer jämlik värld, minskade klyftor inom Sverige såväl som i världen. Det som behövs är en politik som går tvärsemot den som råder i de flesta länder. Det behövs mer gemensam kontroll, mindre privata profitbegär, mer solidaritet, mindre egoism, ökad jämlikhet, mindre klassklyftor osv.

Eller så är de i grunden så som den kinesiska SF-författaren Cixin Liu skriver i sin andra bok, The Dark Forest. Det som möjliggör mänsklighetens överlevnad när den hotas av en mycket mer avancera civilisation från en planet, är kärlek. Människans möjlighet att älska. Det är kanske det som är grunden till att all sorts terrorism och hat alltid besegras. Kanske är kärlek, osjälviskhet och beredvillighet att hjälpa en del av det som utgör grunden i det Peter Englund kallar människans kolossala anpassningsförmåga.

Solidaritet, jämlikhet, syskonskap, jämställdhet, samarbete, välfärd etc är i kanske i själva verket essensen av förmågan att älska. Essensen av kärlek. Då blir det uppenbart hur terrorism, krig och hat ska bekämpas. Genom att låta kärleken manifesteras i ett mer jämlikt samhälle, mer jämställt samhälle, mer solidariskt samhälle och mer demokratiskt samhälle.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Viktor Melin, Anton Thulin, Jimmy Jonasson, Anton Lundin Pettersson och Rakhmat Akilov”

Kommentarer inaktiverade.