Det går inte att öka antalet poliser med 10 000 på några få år

De politiska partierna i Sverige ger det ena budskapet om fler poliser efter det andra. Det är som en tävling där det gäller att lova flest poliser. Just nu leder socialdemokraterna och kristdemokraterna som vill ha fram 10 000 nya poliser snabbt.

Socialdemokraterna har specificerat att de 10 000 nya poliserna ska finns redan år 2024. Idag finns det 20 000 poliser och alla med minsta gnutta logik inser att antalet poliser inte kan ökas med 50% på 7 år.

Alla löften om fler poliser är inget annat än luftslott. Det kommer aldrig att bli så. Det går helt enkelt inte och det vore kanske inte ens bra. För byggs polisen ut utan att antalet åklagare, domar, domstolar, advokater, kriminalvårdare och fängelser också ökar så fungera det antagligen inte ändå.

Idag kan dessutom de polisutbildningar som finns inte fyllas med elever. Det är helt enkelt för få som vill bli poliser. Målsättningen är att 800 personer ska börja på polisutbildningen varje termin på de tre högskolor där denna utbildning finns utan att vara en högskoleutbildning. Så många har polisutbildningarna inte ens lyckats rekrytera till utbildningarna. Det finns inga förutsättningar för att det ska kunna fungera me att ta in fler eller starta ytterligare en polisutbildning på en ny plats.

Men frågan är om det verkligen behövs fler poliser. Brottsligheten i Sverige minskar. När det gälel den grova brottsligheten med skjutvapenvåld och liknande har den ökat i Sverige under 2000-talet, men ökningen har varit liten sen omkring 2010 och större innan dess. Men i Göteborg har skjutandet minskat kraftigt sen 2015, ja till och med upphört. På 4 månader har det inte varit en enda skjutning. I de två andra större städerna har skjutningarna fortsatt och till med tilltagit under de första månaderna detta år.

En stor del av förklaringen till skillnaderna mellan städerna ligger i att Göteborgspolisen arbetar annorlunda. Göteborgspolisen arbetar med dialog och med en inriktning att bara de individer som begår och begått brott ska kontrolleras och gripas. Alla andra, dvs de flesta, i våra problemområden ska slippa poliskontroller och sådant som kan upplevas som trakasserier. Istället arbetar polisen med dem mot brottslingarna och brottsligheten. Det arbetssätt som polisen i Göteborg idag använder i förortsområden är en vidareutveckling av det arbetssätt som arbetades fram gentemot vänstergrupper efter polisfiaskot i Göteborg 2001.

Dessutom är det välkänt att det viktigaste för att minska brottsligheten är ett förebyggande arbete så att unga inte dras in i brottslighet, har arbete, tillräckliga försörjningsmöjligheter fungerande skolgång, social trygghet, fritidssysselsättning och människor bor i tillräckligt stora bostäder. Det behövs fler bostäder för att minska trångboddheten, en likvärdig skola för alla och en bättre och likvärdig vård för alla. Sådant kan polisen inte åtgärda och sådant kan politikerna inte åtgärda genom att se till att det blir fler poliser. Sådant åtgärdas delvis genom att återta skolor och vårdcentraler i gemensam kontroll och ägande. Sådant åtgärdas också genom att det blir enklare att bygga fler bostäder och att planeringen av nya bostadsområden görs med social trygghet som ett viktigt mål.

Det är helt enkelt inte fler poliser som behövs utan en annan politik. En politik för ökad jämlikhet och lika möjligheter för alla. En politik för bostäder åt alla, mot trångboddhet och segregation.

Och vill vi ha bättre poliser och en bättre polisverksamhet kanske löneökning för de poliser som redan finns kanske en bättre väg att gå så att de inte lämnar yrket. Erfarna poliser är bättre än nyutbildade.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements