Sossepolitiker i Angered sviker befolkningen

Ali Moeeni Taghavi, är ordförande i SDN Angered och sossepolitiker. Han är väl insatt i problematiken med släkten Ali Khan, men förnekar i GP att så är fallet. Men sanningen är att problemet diskuterats i tiotalet år på 100-tals möten. Ali Moeeni Taghavi har varit på sådana möten och är väl insatt. Han vet att det är så som polisen beskriver det. Ändå väljer han att förneka problematiken i Göteborgs-Posten:

Ali Moeeni Taghavi (S), är ordförande i SDN Angered. Han vill inte uttala sig om några specifika personer, men säger att det är helt oacceptabelt om polisens bild stämmer.

– Den bild som polisen delar är deras sak, men jag kan varken kommentera för eller emot den. Jag kan bara säga att vi jobbar förebyggande mot kriminalitet i stort och har ett nära samarbete med polisen, säger han.

– Men det är helt oacceptabelt om det är så som polisen beskriver det. Vi kan inte ha ett samhälle där folk inte vågar yttra sig och säga vad de tycker.

Genom att inte bekräfta polisens och lokalbefolkningens bild av situationen, en problembild som Ali Moeeni Taghavi är välinformerad om, sviker han befolkningen i Hammarkullen, Hjällbo och andra delar av Angered. Han vägrar bekräfta ett problem som alls om bor eller arbetar i och har kännedom om Angered känner till. Ett problem som diskuterats under mycket lång tid på en stor mängd möten.

Vad värre är, Ali Moeeni Taghavi motverkar direkt polisens arbete i nordöstra Göteborg som går ut på att får folk att lita på myndigheterna inklusive polisen. En politiker som ljuger om problem som folk vet att han känner till skapar inget förtroende utan motsatsen, misstroende. Det är verkligen inte vad som behövs i Angeredsområdet.

Ali Moeeni Taghavi förmedlar också en bild av att det är riktigt att vara rädd för Ali Khan-nätverket. Det är ett mycket olyckligt och dessutom direkt felaktigt av honom. Han skapar misstro mot politiker, myndigheter, makthavare och poliser istället för att skapa det förtroende som verkligen behövs.

Genom sitt lögnaktiga, fega och passiva agerande förstärker Ali Moeeni Taghavi de problem som finns istället för att bidra till en lösning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements