Unga människors hälsa och sexliv är bra

Idag har Folkhälsomyndighetens stora undersökning av unga människors sexliv, UngKab 15, presenterats. Den presenteras som en undersökning av ungdomars hälsa, sexliv och sexvanor, men det är en felaktig beskrivning då den omfattar personer som är mellan 16 och 29 år gamla. Flertalet av de intervjuade är alltså vuxna. Undersökningen har med andra ord undersökta unga män och kvinnor. Inte tjejer och killar som Folkhälsmyndigheten själva uppger.

Pressmeddelandet från Folkhälsomyndigheten fokuserar på det negativa, men jag tycker det är rimligare att fokusera på det positiva.

Totalt ansåg 80 procent att de hade en bra eller mycket bra hälsa, en högre andel unga män (82 procent) än unga kvinnor (77 procent) uppgav detta. 78% anser sig aldrig ha utsatts för diskriminerande behandling eller bemötande. En större andel bland unga män (85%) anser sig aldrig ha utsatts för detta än vad det gäller unga kvinnor (71%). Endast bland transpersoner uppger en majoritet av de svarande (51%) att de utsatts för diskriminerande behandling eller bemötande. Antalet transpersoner som svarat på enkäten är dock väldigt lågt. Hela 94% hade inte utsatts för våld de senaste 6 månaderna. Utsatthet för våld är alltså mycket ovanligt.

Över hälften (56 procent) ansåg att de var ganska eller mycket nöjda med sitt nuvarande sexliv, och 95 procent uppgav att de vid senaste sextillfället hade sex på en trygg plats där de kände sig säkra. 90 procent tyckte att de hade sex på ett sådant sätt som de själva ville vid senaste sextillfället. Andelen var högre bland unga kvinnor (92 procent) än unga män(89 procent).

En högre andel unga kvinnor (32 procent) än unga män (26 procent) var mycket nöjda med sitt sexliv. Bland personer som inte ville kategorisera sig utifrån kön var 24 procent mycket nöjda. 80 procent ansåg att det är viktigt att kunna prata om sex med sin partner – en högre andel unga kvinnor (84 procent) än unga män  (77 procent) tyckte detta.

Totalt definierade unga sin sexuella identitet enligt följande: heterosexuell (83 procent), brukar inte kategorisera mig sexuellt (5 procent), bisexuell (5 procent), vet ej (3 procent), homosexuell (2 procent), annat (1 procent). En högre andel unga män (3 procent) än unga kvinnor (2 procent) hade samkönat sex vid senaste sextillfället. Medelåldern för sexuell debut med en partner är enligt studien 16 år. Tjejerna är något tidigare än killarna. 81% av de tillfrågade hade haft sex minst en gång.

60% av de svarande uppger att de aldrig haft sex mot sin vilja, men bland de unga kvinnorna uppgav en majoritet (54%) att de haft det. De vanligaste sexuella handlingarna mot ens vilja var i följande ordning: att någon rört ens kön eller bröst (29 procent), att någon blottat sig (16 procent), vaginalt samlag (13 procent), oralsex/munsex (11 procent), onanerat åt någon (8 procent), analt samlag (5 procent), att någon har lagt ut nakenbilder på en (2 procent) samt att själv men mot ens vilja lagt ut nakenbilder (2 procent).

Mycket få har haft erfarenhet av at få pengar mot sex. 97% har inte tagit mot eller betalat pengar för sexuella handlingar. Mycket få unga personer har haft könsjukdomar. Endast 11% har haft den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen, klamydia.

Resultaten från studien visar att unga och unga vuxna i stor utsträckning upplever och har en god hälsa. En majoritet av de unga har ett bra liv, ett bra sexliv och ser positivt på tillvaron.

Sen finns det en del problem med underlaget för studien som kanske gör att det verkliga läget bland unga är annorlunda vad studien visar. Ett av dessa problem ä att andelen svarande med invandrarbakgrund är lägre än vad andelen med invandrarbakgrund är i åldersgruppen som helhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Unga människors hälsa och sexliv är bra”

Kommentarer inaktiverade.