Påståenden om assistansfusk saknar grund

Statliga utredningar har dåligt på fötterna när de pekar ut ett omfattande fusk inom den personliga assistansen. Både sittande och tidigare regeringar har baserat sin assistanspolitik på utredningar som saknar vetenskaplig grund. Det visar statsvetarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson i en ny rapport från Lunds universitet.

Under det senaste två åren har regeringen genomfört en rad förändringar som syftat till att minska kostnaderna för den personliga assistansen för personer med funktionshinder. Dessa åtgärder har varit hårt kritiserade av funktionshinderrörelsen. I olika medier har rapporterats om barn och personer med omfattande funktionshinder som får sin assistans indragen.

Regeringens politik har återkommande legitimerats med att det finns ett omfattande fusk och överutnyttjande inom den personliga assistansen. De siffror som har figurerat i den offentliga debatten, enligt vilka det kan handla om hela 10 % av alla assistansutbetalningar, har tagits fram med den så kallade ”expertuppskattningsmetoden”, eller Expert Elicitation Method.

Altermark och Nilssons rapport är den första grundliga genomgången av om detta är en lämplig metod för att bedöma assistansfusk samt av hur metoden faktiskt har använts. De baserar sin analys på cirka 1 300 vetenskapliga studier och djupstudier av den viktigaste litteraturen om expertuppskattningar. I rapporten dras två huvudsakliga slutsatser:

1. Det saknas helt evidens för att metoden går att använda för att undersöka omfattningen av felaktiga utbetalningar inom personlig assistans. Faktum är att metoden inte ens är beprövad för att besvara samhällsvetenskapliga frågeställningar.

2. Tillämpningen av metoden för att uppskatta felaktiga utbetalningar inom personlig assistans bryter dessutom mot centrala metodologiska rekommendationer för hur expertuppskattningar ska utformas och genomföras.

– Slutsatsen blir att uppskattningarna av fusket inom den personliga assistansen helt saknar vetenskaplig grund, säger Niklas Altermark.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vidhåller ändå att fusket är omfattande och hänvisar till rykten och anekdoter:

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll skriver i ett mejlsvar att det knappast är någon hemlighet att det finns problem med kriminalitet och brottslighet inom assistansersättningen.

– Vi får mycket tydliga rapporter från de som arbetar mest med assistansbedömningarna. Kontrollen har varit för dålig, skriver Annika Strandhäll.

– Den exakta omfattningen av brottslighet och fusk är det däremot väldigt svårt att säga något om, skriver hon.

Strandhälls inställning är naturligtvis totalt oseriös. Det finns inga som helst belägg för att fusk förekommer i nån större utsträckning. Att det finns bevisade fall där kriminella gäng utnyttjat assistensersättningar är heller inget bevis för att det är vanligt eller allmänt förekommande. Det rimliga sättet att bekämpa risken för sådant är inte att skapa mer och fler kontroller av utsatta männiksor utan att avprivatisera branschen så att det inte går att tjäna stora pengar på att fuska.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements