Naturskyddsföreningen vill att Brå utreder omfattningen av illegal jakt

Brottsförebyggande (Brå) skrev en rapport 2007 om den illegala jakten på rovdjur i Sverige. Forskarsamhället är tämligen eniga om att drygt halva totala dödligheten, mortaliteten, av varg utgörs av illegal jakt, inklusive förgiftning. Detta har hittills inte uppmärksammats, särskilt inte när det gäller förvaltningen av rovdjursbestånden.

Det har i media framkommit att polisen har stora problem i att utreda och lagföra misstänkta brott om illegal jakt:

I dag är det nästan riskfritt att skjuta fridlysta djur enligt Filipo Bassini, gruppchef på Polisens nationella operativa avdelning, NOA, som konstaterar att det finns mycket pengar att tjäna för kriminella ligor.

– Den här kriminaliteten är global och vi ser att det är väldigt mycket pengar som styr det här, säger han.

– Vi har den marknaden och kriminaliteten i Sverige.

Under onsdagen är Filipo Bassini med på vargsymposiet i Vålådalen för att berätta om polisens nya grepp för att stoppa illegal rovdjursjakt, till exempel på varg, lo och skyddade rovfåglar. Orsaken till att man nu försöker stärka upp uredningsresurerna är att grova jaktbrott inte alltid prioriteras och anses vara svårutredda.

– Om åklagarna som utreder jaktbrotten märker att det inte funkar. Att det inte blir någon bra fart på utredningen.

Naturskyddsföreningen menar att tiden är hög att staten skaffar sig bättre kunskap och överblick över den illegala jakten på rovdjur. Därför har de skrivit till Justitiedepartementet och yrkat att regeringen:

  • Ska uppdra att Brå att kartlägga omfattningen m.m. av den illegala jakten på de fyra stora rovdjuren; varg, järv, lodjur och björn samt kungsörn.
  • På basis av det underlag som Brå tar fram; uppdrar åt berörda myndigheter att tillsammans ta fram en aktionsplan som ska syfta till att minimera illegal jakt på dessa fem arter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements