Granitporten, Real Point och RealXIQ

1989 startade Th*n* N*r*ll* tillsammans med en kompanjon ett företag vid namn Varbergs totalservice. Affärsidén var att renovera och tvätta fasader samt utföra markplanering. Verksamheten gick i början bra och företaget sysselsatte som mest ett tiotal anställda.

1991 fick bolaget stora problem med att få betalt för sina utförda jobb och hamnade i ekonomiska trångmål. Bolaget gick i konkurs och enligt VLT hävdade konkursförvaltaren att det berodde på att kunderna var missnöjda med utförda arbeten. Även administration och bokföring missköttes enligt konkursförvaltaren.

1992 grundade han ett nytt bolag, Hetac fasad och måleri i Halland AB och lite senare startade N*r*ll* och kompanjonen från Varbergs totalservice ännu ett nytt bolag, Husbo i Väst AB. Det bolaget försattes i konkurs i mars 2005. Kompanjonen åkte där på en ekonomisk smäll då han gått i borgen för några felaktiga fakturor som såldes till ett finansbolag.

Fram till en konkurs i maj 2002 drev han företaget Outback Communication AB tillsammans med två kompanjoner. Den 26 augusti 2001 blev den ene av kompanjonerna, Mikael Söderlind, avrättad utanför sin bostad i stockholmsförorten Hallunda. En idag 44-årig man från Malmö dömdes senare till livstids fängelse för mordet. Den andre kompanjonen tillhandahöll en av Malmöbons flyktbilar.

Två år senare, den 6 september 2003, blev Th*n* N*r*ll* utsatt för ett mordförsök i Årsta. Hans dåvarande kompanjon, en idag 46-årig man, dömdes i Svea hovrätt till nio års fängelse för mordförsök. Han har avtjänat sitt straff.

I mitten av 2000-talet sålde N*r*ll*, tillsammans med en släkting och en barndomskompis, Estlandstillverkade Lejonhus inom ramen för BostadsInvent Skandinavia AB. Bolaget blev föremål för Ekobrottsmyndighetens intresse vilket ledde till att hans barndomsvän dömdes till fängelse för bokföringsbrott. Utredningen mot honom själv las ner.

I början av 2010-talet var N*r*ll* verksam i Framtidsstaden-koncernen i Norrköping, en koncern med ett 30-tal bolag i bygg- och fastighetsbranschen. Jens Helin hade en sviktande hälsa och han fick därför allt mer inflytande i fastighetskoncernen. I juli 2014 avled Jens Helin och några månader senare försattes alla de drygt 30 bolagen i koncernen i konkurs.

Ett annat bolag N*r*ll* enligt VLT varit aktiv i är Forward Förenade Bygg AB. Detta bolag försattes i konkurs 2012. I ett försök att rädda bolaget beviljade Örebro tingsrätt företagsrekonstruktion men det misslyckades. Omkring 60 anställda i bolaget fick vid två tillfällen ta emot pengar ur den statliga lönegarantin. En del av de anställda har enligt VLT ifrågasatt att de var så många anställda vilket fick Ekobrottsmyndigheten i Örebro att inleda en förundersökning om lönebidragsfusk.

Därefter blev han enligt VLT en drivande kraft bakom börsnoterade investmentbolaget Granitporten AB som var involverat i en märklig affär år 2015:

Enligt pressmeddelandet från Real point investment AB, skulle köpet från Granitporten betalas med nyemitterade aktier i bolaget. Något som skulle innebära att Granitporten fortsättningsvis är den överlägset största ägaren i Real point investment AB. Värdet i det estniska bolaget uppges vara byggkontrakt med staten i Ghana.

Den aktuella affären har många likheter med en affär som flaggades upp strax före årsskiftet 2013–2014. Den gången skulle Real point investment köpa ett bolag som då hette Projektfabriken Scandinavia AB för 218 miljoner kronor.

Den påstådda affären kostade Real point investment, som tidigare hette Cellpoint connect AB, en plats på Aktietorget.

Enligt VLT existerade inte det estniska bolaget och i september 2015 meddelades att affären var avblåst. Granitporten ägde vid denna tid, via ett finskt dotterbolag, energiprojekt i Västafrika och var den största ägaren i fastighetsutvecklaren Auragenix NV, registrerat i Holland. En av styrelseledamöterna i det nederländska bolaget var *nth*n* (T*ny) N*rm*n, känd från en annan skandal, den så kallade Trig-härvan.

Andra dotterbolag var Akvendia AB, det estniska Vasa Mineral Oü med guldfyndighet i Ghana och Q-oil, också det i Estland.  Det mesta av detta tycks ha varit luftslott. Vasa Minerals guldfyndighet i Ghana tycks aldrig ha existerat, General Energy tycks aldrig ha haft några energiprojekt. Q-Oil ingen verksamhet och Akvendias byggplaner i Sundsvall blev det aldrig nåt av:

Tidigare har P4 Västernorrland avslöjat att majoritetsägaren i moderbolaget, som äger Rätt till hyresrätt, är misstänkt för grov ekonomisk brottslighet och även har utsetts till en av Sveriges sämsta hyresvärdar. Den rättsliga utredningen är ännu inte klar.

Fler personer som satt med i styrelsen för företaget när det startades upp har också ekonomisk brottslighet bakom sig som de dömts för.

Nu kan vi också berätta att byggoptionen på Norra kajen visats upp som garanti i en aktieaffär, en aktieaffär som nu är uppe som tvist i Västerås tingsrätt.

Akvendia heter Rätt till hyresrätts moderbolag som nu stämts i tingsrätten. Orsaken är en aktieaffär förra sommaren som Akvendia ska ha borgat för. Rättstvisten är fortfarande pågående men ska flyttas till Malmö tingsrätt.

Det var företaget Nyhyttan Real som skulle köpa aktier i ett annat bolag för 700 000 kronor. Men köpeskillingen för aktierna betalades aldrig ut.

En röd tråd i hela aktieaffären är Peter Wittsten, han satt då med i styrelsen för det köpande bolaget Nyhyttan Real. Han är också VD för tre av de borgande bolagen. Däribland det bolag som vill bygga på Norra kajen i Sundsvall. Men han säger själv att han inte har någon skuld i det som hänt.

Real Point Investment AB gick i konkurs år 2016. Q-Oil har bytt namn till Pimboo och uppger sig nu vara nåt slags internetföretag som satsar på sociala medier.

Granitporten har för sin del bytt namn till RealXIQ AB och är noterat på en obskyr småbolagslista. Huvudägare är Experience Construction Sweden AB i vars styrelse vi finner Per Fredrik Klingvall och som suppleant Juan Bautista Follonier. I RealXIQ AB finner vi Johnny Widarsson som suppleant i styrelsen. Det var han redan 2014 då också Anders Mossberg (boende i Lettland), Magnus Käll och Lars Nilsson-Dag satt i styrelsen för bolaget. Idag är Sven Peter Wittesten VD och styrelseledamöter är dessutom Peter Lilliehöök och Peter Hagerman. Widarsson är en gammal vän och kompanjon till Th*n* N*r*ll*. Hagerman gick in i bolaget redan 2015 och ersatte då Lars Nilsson-Dag.

2012 var Real Point Investment enligt tidningen Hem & Hyra också inblandat i en skandal kring några vanvårdade hyreshus i gruvbyn Bodås i Hofors kommun:

Fastighetsägaren Infoinvest i Nacka AB ägs i dag av börsnoterade Real Point Investment som sin tur köpt aktierna av Nyhyttan Real AB.

I alla tre styrelserna sitter just nu utlandsbosatta Pierre Durant och Anders Mossberg. Men nya förändringar är på gång inom ägarsfären, kanske redan inför den exekutiva auktionen på tisdag.

– Jag vet att Durant och Mossberg är på väg att begära utträde ur både Infoinvest och Real Point, säger västeråsaren T*n* N*r*ll*, som presenterar sig som representant för ägarkretsen.

Utträdet är föranlett av att börsnoterade Granitporten med bland annat trion Durrant, Mossberg och N*r*ll* har flaggat av en affär som hade inneburit att investmentbolaget blivit största ägare i Real Point.

Därmed är det alltså i dag ännu svårare än tidigare att hitta en fysisk person som mitt i floran av bolagsnamn säger ”ja, jag är ansvarig för husen i Bodås”.

2015 dömdes N*r*ll* till att återbetala 2,4 miljoner till Försäkringskassan för felaktigt utbetalda bidrag efter skottskadan år 2003. Han dök inte upp för att försvara sig i rätten.

Sammantaget kan vi nog säg att han inte verkar vara någon duktig affärsman. Han har enligt uppgift varit aktiv i fler än 70 företag som gått i konkurs. Enligt VLT är det värre än så då deras journalist H*k*n Sl*gbr*nd granskat honom och företagarna kring honom i en rad artiklar, men det kan jag inte ha nån åsikt om då jag inte granskat några originaldokument kring honom och hans affärer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. En person som jag upplever är rättshaverist har hört av sig. Personen tror att PUL gäller för denna blogg vilket den inte gör. Med det utgivningsbevis bloggen har är det tryckfrihetsförordningen som gäller. Precis som för VLT. Inget i artikeln kan anses vara förtal så det är inga problem att publicera namnen då de på grund av karaktären på affärerna har allmänintresse. I stort sett allt finns också publicerat i VLT. Jag har dock ingen lust att ha en konflikt med en rättshaverist och har därför maskat en del namn i artikeln. Något jag lagligen inte behöver göra. Inte ens i det fall att PUL gällt då namn i löpande text inte anses vara ett brott mot PUL.

Advertisements