Mård på altanen

Häromdagen, eller snarare kvällen, när jag tittade ut på altanen utanför sommarstugan kom en mård spatserande. Den gick några gånger längs kanten på altanen innan den klättrade över räcket och försvann ut i skogen. Jag visste att det fanns mård i området kring vår sommarstuga men hade aldrig väntat mig att jag skulle få se en mård i verkligheten. Det var naturligtvis en stor upplevelse. Nån bild hann jag dock inte ta.

Mård finns främst i områden där det inte finns så mycket räv och få rävar finns främst i områden där det finns lodjur. Det finns troligen lodjur i området runt sommarstugan. Ett område som dessutom regelbundet besöks av varg även om det ligger minst två mil från närmaste vargrevir.

Mård

Mård. Bild: Green Yoshi. Licens: CC-BY-SA-3.0

I Sverige förekommer mård i hela landet förutom Gotland. Total beräknas det finnas omkring 100 000 mårdar.

Lever av gnagare, ekorre, hare, fågelägg, insekter och bär. Den hamstrar också fågelägg under sommaren för att äta senare, och när det är ont om föda äter den även as. Mården är skicklig klättrare men föredrar trots det att vistas på marknivå och trivs bäst i varierad, gammal skog där tillgången på föda är stor. Undviker öppna ytor och jagar inte på öppna fält, eftersom risken för att själv bli till ett byte är större där.

Mården har många bon i sitt revir. Det är främst håligheter i träd, dessutom används övergivna bon av andra djur eller bergssprickor som daglegor. Under vintern uppsöker mården ibland jordhålor. Individerna är främst aktiva fån skymning till gryning, dvs på natten. Varje individ har ett revir som markeras med avföringshögar och körtelvätska. Utanför paningstiden lever de ensamma. Revir av olika kön kan överlappa varandra. Storleken på ett revir varierar mycket beroende på utbredningsområde. Det kan vara så lite som 0,5 km² för honor och så stort som 23 km² för hanar.

Mård trivs inte i samma område som räv. Många forskare menar att detta beror på att räven är en direkt predator på mård, andra på att de är födokonkurrenter. Mårdstammen gick upp i Skandinavien under 1980-talet när rävstammen drabbades hårt av rävskabb, men har nu gått tillbaka i och med att räven återhämtat sig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements