Cwejman, Jörnmark och Sjöberg förvillar om stadens centrum

Adam Cwejman som stöder sig på en studie av Jan Jörnmark och Patrik Sjöberg placerar sannolikt Göteborgs befolkningsmässiga centrum nån kilometer för långt åt norr och väster. Detta då de troligen bara räknat med Göteborgs stad och inte de stora delar av stadsområdets befolkning i söder och öster som bor i andra kommuner/städer. Men då jag inte har tillgång studien så kan jag inte vara hundra på att det är så, men jag misstänker det starkt.

Har jag fel är det inte mer med det, men då är placeringen av stadens (tätortens) befolkningsmässiga centrum ganska förvånande. För söder om Göta älv-Säveån bor cirka 290 000 personer i Göteborg samt ungefär 40 000 i Mölndals tätort, 18 000 i Mölnlycke tätort och ungefär 15 000 i Partille. Totalt cirka 365 000. Norr om Göta älv-Säveån bor cirka 250 000 personer i Göteborg, 15 000 i Partille och 6 000 i Surte och Bohus. Totalt cirka 270 000. Allt enligt Wikipedia och Göteborgs stad.

Att bara räkna Göteborg stad och inte Mölndal, Partille och västra delen av Härryda kommun (Mölnlycke) är som att hitta ett geografiskt centrum i Stockholm utan att räkna Solna, Sundbyberg, Nacka, Botkyrka och andra kommuner som ligger i Stockholms stadsområde. Det är dumt och felaktigt. För att räkna ut var Göteborgs befolkningsmässiga centrum ligger bör de delar av stadsområdet som inte ligger i Göteborg stad också räknas med.

Räknas Mölndal, Mölnlycke och Partille in som delar av Göteborg hamnar centrum både längre söderut och längre österut. Sannolikt hamnar det väl i Gårda nånstans eller kanske vid Korsvägen eller på Heden. Inte i älven där Jörnmark, Cwejman och Sjöberg placerar det. Hisingen blir det perifera område det faktiskt i verkligheten är.

Det är också åt i södra Göteborg håller det byggs som mest för närvarande. I stadsdelarna i södra Göteborg, Johanneberg, Krokslätt och Guldheden liksom i Mölndal och Mölnlycke byggs det så det knakar. För närvarande byggs sannolikt mer i detta område än på Hisingen.

Utöver detta undrar jag om Askim är medräknat innan 1973 då det inkorporerades i Göteborg eller är det medräknat är det inga problem men är det inte medräknat ligger det beräknade centrat för lång norr ut. Sen beror det också på om Torslanda är medräknat innan inkorporeringen 1969, Tuve, Säve, Angered och Bergum innan 1967 samt Rödbo innan 1974. Dessa områden hade dock en mycket liten befolkning på den tiden så de påverkar knappast var Göteborgs befolkningsmässiga centrum ligger. Det finns alltså många frågetecken men sammantaget verkar det som om Göteborgs befolkningsmässiga centrum placerats alltför långt norrut av Cwejman, Jörnmark och Sjöberg.

Med detta sagt vill jag instämma i Cwejmans kritik av kollektivtrafikplaneringen på Hisingen och att Västlänken inte innefattar en sträckning via Hisingen. De problem som finns med kollektivtrafiken till och från Hisingen från Göteborgs centrum kan dessutom inte lösas med det helt onödiga, dyra, osäkra och ineffektiva förslaget om linbanor som just nu drivs av centralt placerade makthavare i kommunen.

Det vore bättre att lägga de linbanepengarna på en spårväg från Backa till Lindholmen och Eriksberg med en avstickare i en tunnel under älven och Stigberget/Masthugget till Linnéplatsen. Gamla Bräcklelinjen kan dessutom öppnas upp igen med en förlängning via Krokängsparken ner till Eriksberg. Och naturligtvis borde det finnas pendeltåg på Hamnbanan hela vägen till Volvo Torslanda med en förlängning till Amhult liksom pendeltåg på Bohusbanan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements