Bättre tillsammans

Boknytt
Klara färdiga gå!
Eva-Lotta Hultén
Karneval förlag

Bättre tillsammans

Tävlingshets och tilltagande konkurrens skapar ett samhälle med få glada vinnare och många ledsna förlorare. Ett smart argument om något för att istället satsa på samarbete och gemenskap – och lek och motion i idrotten.

Samhällsskribenten Eva-Lotta Hultén varnar slagkraftigt för att tävlingshysterin alltmer kommit att prägla våra sociala relationer – till punkten att vara en ideologi, en ”ism”.

I ”Klara färdiga gå! ­­– En bok om konkurrism” presenterar hon konkreta vardagsexempel från sporten, skolan, media och arbetsplatser. Hon ger övertygande upp med bilden av ensidigt tävlande som stärkande och utvecklande:

Men konkurrismen är i huvudsak skadlig, både för individer och samhällen. Medmänniskor förvandlas till rivaler istället för potentiella samhällpartners. Vi drabbas av känslor av värdelöshet och existentiell ensamhet. Samhälleliga motsättningar förstärks och vi missar möjligheterna till positiv utveckling.

Hur känns det för barn när man inte duger i den sport man valt? När ung breddidrott bara syftar till att få fram ”bra material” till vuxen elitidrott? När det roliga och lekfulla blir till krav och piska från hårda och hetsande tränare och pressande överambitiösa föräldrar? När unga människor känner sig tvingade att träna tills de skadar sina kroppar?

Psykisk press. Utsortering. Sexism. Homofobi. Rasism. Manlighetsnorm. Aggression. Våld. Droger. Trakasserier. Kommers. Matchfixning. Överbelastningsskador. Stressfrakturer. Doping.. Dödsfall. Nationalism. Exkludering. Fusk. Kränkningar. Träna och tävla trots skador. Förakt för svaghet och mänskliga rättigheter. Eva-Lotta Hultén ger en bild av idrotten som mycket problematisk.

Idrotten är inte lek, det är business, våld, förakt och masspsykos. Idrotten är alldeles för ofta skadlig för oss fysiskt, psykiskt och socialt…Den som slutar vinna, eller orsakar en förlust för laget, är inte längre något värd – inte i publikens ögon, inte i tränarnas – och kanske inte heller i sina egna ögon.

Konkurrensen har även blivit ”oerhört mycket större” i skola och utbildning. Elever, lärare, skolor, kommuner och länder tävlar med varandra, fortsätter frilansjournalisten Hultén. ”Konsekvensen blir sjuka skolor, lärare som mår dåligt, och elever som lär sig sämre”.

Segregation, betygsinflation och friskolor som slussar skattepengar till skatteparadis är andra påföljder. Tävling underminerar barn och ungas kunskapsinhämtande. Det ”lär dem också att bli sämre medmänniskor” – med brister vad gäller empati, vänskap och ömsesidighet.

Författaren har noggrant läst in sig på de senaste årens faktalitteratur om samhällsfördelarna med jämlikhet. Liksom om samarbete, kollektiv vi-känsla och osjälviskhet som essentiella delar av människans evolutionära arv (men där ingår dessutom konkurrens och tävlan, vilket Eva-Lotta Hultén felaktigt betvivlar).

Hon kritiserar vidare de ständigt påstådda fördelarna med konkurrensutsatt välfärd via privatisering och avreglering av den offentliga sektorn. Och hon efterlyser en mer ödmjuk offentlig debatt i media och samhälle. Hon fördömer den respektlösa slagordstävlan som idag råder, där dialog handlar mindre om fakta och mer om att som debattör synas och köra över motståndaren.

Konkurrens, status, hierarki och egoistisk individualism genomsyrar många delar av vårt samhälle. Men Eva-Lotta Hultén betonar att vi är ”sociala varelser med rättvisepatos”.

Ett samhälle byggt på samarbete istället för på tävlan är därför möjligt. Hennes bok ger trovärdiga argument för oss som håller med om det.

Hans Norebrink, vårdarbetare i offentlig sektor

Läs mer: Goodreads, PM, Respons,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken från Adlibris

Köp boken från Bokus

Advertisements