Att skriva falsk historia – Ager Hanssen och Treschow Torell

I tidskriften Fokus fanns nyligen ett reportage om Christen Ager-Hanssen, en man som gjort sig mest känd för konkurser och konflikter med sina affärskompanjoner.

Den allra mest kända konkursen skedde i flygbolaget Fly Me och Christen Ager-Hanssen har enorma skatteskulder. Skatteskulder som han inte har för avsikt att betala. Inget av detta nämns mer än i förbigående i artikeln i tidskriften Fokus där Ager-Hanssen utmålas som vilken affärsman som helst i en slags hjälteporträtt. Dessutom har han erfarenhet av att driva rättsprocesser. Snacka om att skriva falsk historia och skönmål.

Ager-Hanssen är inte vem som helst. Han vill inte betala sina skulder, han vill inte betala skatt och han blir ständigt och jämt osams med de han försöker göra affärer med. För mig låter beskrivningar av Ager-Hanssen från media som om han vore en rik rättshaverist utan samvete.

Lite samma sätt är det med Lena Treschow Torell. Inte personlighetsmässigt utan med tanke på mediebevakningen. Hon är en kompetent person med erfarenheter och kunnande som fick Ericsson att erbjuda henne en styrelsepost. Detta kan säkert delvis vara orsaken till att hon senare fick en lång rad styrelseposter i andra storföretag, men den viktigaste anledningen till det är nog en annan.

Hon träffade en ny man i Ericssons styrelse, Michael Treschow, rik, nästan adlig och en central person i Wallenbergimperiet och från en familj som tillhör de största privata markägarna i Norge och Danmark samt också är stora markägare i Sverige.

Michael Treschow och Lena Treschow Torell (född Bergström) gifte sig år 2005 och hon fick efter det allt fler styrelseposter i Wallenbergsfärens olika företag. Naturligtvis är hon samtidigt kompetent och duktig men utan kontakterna skulle hon säkerligen ändå inte fått alla styrelseuppdrag. Att inte nämna hennes nära koppling till Wallenbergsfärens innersta kretsar är att skriva en falsk historia och det är vad GP gör i sin artikel, om Lena Treschow Torell. Den rätt beteckningen på artikeln är nog hyllningsartikel.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements