Befängt förslag från högerpartierna ökar inte tryggheten

Högerpartierna i Göteborgs kommun vill ha privatpoliser (väktare) och kameror för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten  i Göteborgs fattiga områden. Det är ett befängt förslag av flera anledningar.

Våldsbrottsligheten i de fattiga förorterna är låg jämfört med innerstaden. Insatser mot våldsbrottslighet bör alltså ske i innerstaden. Högerpartiernas förslag är alltså bara dumheter då de riktar sig mot ett problem som nästan inte finns. Göteborg som helhet har dessutom lägre brottslighet än de två andra storstäderna och antalet grova våldsbrott har minskat enormt jämfört med 2015 och 2014. I år har det exempelvis bara varit totalt två skjutningar.

Brottsutsattheten är dock något högre för invånare i fattiga områden än i landet som helhet men det betyder ju inte att de blir utsatta för brott i sitt bostadsområde. Upplevd otrygghet är också högre. Men orsakerna till det är komplexa.

Det är gång på gång bevisat att kameror inte hjälper mot våldsbrottslighet och inte ökar tryggheten på sikt. Det finns hur många vetenskapliga undersökningar som helst som visar detta. Högerpartiernas företrädare är antingen totalt dumma i huvet, okunniga eller så vill de framstå som handlingskraftiga genom att föreslå ett icke-fungerande åtgärdspaket.

Fler väktare i förorterna skulle säkerligen öka otryggheten istället för att minska den. Uniformerad personal se rent allmänt med misstor i fattiga områden. Redan polisen kan vara ett problem och de har ändå flera års utbildning för att kunna hantera människor på rätt sätt. Ändå misslyckas de väldigt ofta. Det är som Cecilia Verdinelli skrivit i ETC:

Redan polisnärvaron är en känslig sak, där personlig lämplighet och kunskap om området är helt avgörande, och nu tänker man sig alltså att de privata företagens ordningsvakter, som har 76 timmars utbildning i sitt yrke, ska skapa trygghet och goda spiraler i Hjällbo? Det är inte bara småflummigt, det är LSD-flummigt och direkt farligt.

Väktare har några veckors utbildning och kan knappast hantera människor och vanliga problem som finns och uppstår i fattiga områden med dysfunktionella familjer, barnmisshandel och våld inom förhållanden och familj. Dessutom har väktare i stort sett inga befogenheter och det enda de kan göra om de ser ett brott är att ringa polisen.

Att bygga upp ett förtroende för polisen och andra uniformerade maktinstitutioner i fattiga områden är inte lätt. Det är tidskrävande och mycket långsiktigt. Polisen har svårt att göra detta, väktare kommer inte att ha det lättare.

Högerpartiernas förslag är faktiskt inget annat än rena dumheterna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements