Ökning av ungas medieanvändning

Medietiden har enligt undersökningen Ungar & medier ökat kraftigt bland barn och unga det senaste decenniet. Undersökningen visar att de unga som tidigare klassats som högkonsumenter, i många avseenden är dagens genomsnittskonsumenter. Men frågan är om det verkligen är sant. För mig verkar det dock som om undersökningen delvis jämför äpplen och päron. Att bara undersöka hur mycket användningen av internet för spel ökat är exempelvis inte rimligt. Det måste ju också jämföras med hur mycket det spelas andra typer av spel som inte kräver internet.

Sedan Unga & medier publicerades för första gången år 2005, har andelen högkonsumenter mer än fördubblats (högkonsument har använts för att beskriva någon som använder en viss medieform mer än 3 timmar en vanlig dag). Nedbrutet på årskullar och kön kan andelen högkonsumenter bli ännu större. Till exempel använder 76 procent av 15-åriga flickor mobiltelefonen mer än tre timmar per dag och 79 procent av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar per dag. Innan mobiltelefonen fanns använde troligen tonårsflickor den fasta telefonen i ungefär lika stor utsträckning. Det finns dock inga undersökningar av detta, men säkerligen är skillnaderna inte enorma. Unga grabbar var kanske mer ute på stan med kompisar istället för att hänga på internet.

Internetanvändningen ökar dock generellt. För drygt ett decennium sedan var den genomsnittliga debutåldern för internetanvändning (när mer än hälften av årskullen använder internet) nio år. I årets undersökning är den tre år, och dessutom har hela 69 procent av tre-åringarna använt internet. .

Det dagliga användandet av internet ökar också. Jämfört med 2014 finns den mest påtagliga ökningen hos barn i åldrarna 5–8 år, men den ökar också hos de yngre barnen. Till exempel använder cirka en fjärdedel av alla fyraåringar internet dagligen.

Graf "använder internet dagligen 2010-2016 i procent", barn 0-8 år.
Bild: graf ”använder internet dagligen, 2010-2016 (%), barn 0-8 år.

Andelen unga som tittar på tv mer än 3 timmar per dag har halverats de senaste tio åren. Däremot har videobloggare, så kallade vloggare, slagit igenom stort och konkurrerar nu på allvar med både film och tv bland barn och unga.

I åldersintervallet 13–16 år följer 84 procent någon eller några vloggare. I åldern 9–12 är det 61 procent och bland de äldsta, 17–18-åringarna, är det 75 procent som följer vloggare. För pojkar 13–16 år och för flickor i alla åldersgrupper drar den populäraste vloggaren större publik än det populäraste tv-programmet. Det där är dock en tveksam jämförelse. Att följa en vloggare betyder ju inte att en person ser allt denne gör utan det betyder ju bara att ett meddelande om en uppdatering hos vloggaren mottas. Att följa en TV-serie betyder ju däremot att en person ser alla eller nästan alla avsnitt.


Bild: graf ”Följer du några kanaler/användare/videobloggare på Youtube, Twitch eller liknande? (%)”, barn 9-18 år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements