De som orsakat problemen i Göteborgs hamn hotar med att lämna den

Den stora rederipoolen MSC-Maersk som bedriver containertrafik direkt från Asien till Göteborg tänker lämna hamnen i Göteborg säger de. Det har uppmärksammats stort i media men är egentligen ingen nyhet. Den terminal de anlöper är Skandiahamnen, containerterminalen, som drivs av företaget APM Terminals.

APM Terminals ägs av Maersk och är orsaken till att det finns problem i just containerterminalen. Övriga delar av hamnen fungerar bra och det är dit varorna kommer med mindre fartyg från andra europeiska hamnarom MSC-Maersk lämnar containerterminalen.

Med andra hamnar menas i detta fall främst Hamburg, Rotterdam och Antwerpen då d stora fartyg det gäller inte har så många hamnar att välja på. De containerterminalerna fungerar och de drivs inte heller av APM Terminals förutom att APM Terminals har en anläggning i Rotterdam men där finns det flera containerterminaler som drivs av olika företag.

APM Terminals och Maersk är kända för sin personalfientliga och fackföreningsfientliga inställning. Det är deras ovilja att följa svenska facklig tradition och svensk lagstiftning som lett till konflikten i Skandiahamnen i Göteborg. Att det inte är majoritetsfacket som orsakar problemen är lätt att förstå då de också dominerar övriga delar av Göteborgs hamn i fackligt hänseende. De övriga delarna av Göteborgs hamn fungerar bra. Hamnarbetarförbundet är inte problemet.

Att de som lämnar hamnen är de som orsakat problemen är inte speciellt förvånande. De lämnar hamnen som en påtryckning på politiker och fackföreningar. Det är ju de själva som stängt hamnen genom en lockout och genom sin fackföreningsfientlighet. Det är helt enkelt ren utpressning från ett fackföreningsfientligt företag som dessutom är svenskägt då huvudägaren Ane Uggla bor i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  1. Tack och adjö.Detta är något som mindre rederier och agenturer väntat på i många år. Fri konkurrens under sunda förhållanden gagnar alla. Styrningen av hamnen har alltmer kunnat liknas vid ett nepotiskt system av ryggdunkare. Man har snedvridit konkurrensen genom att prioritera egna fartygsflottan så att konkurrenter varit tvungna att anlita andra hamnar.

  2. Läste just din intressanta artikel om Thordén och Uddevallavarvet. Var det inte så att det som Thordén hade i kapital i USA efter WW2 var innestående betalningar för frakter han utfört åt de allierade i Murmansk? På detta sätta kunde han överta varvet i USA och sätta upp det i Uddevalla. Ett typexempel på den byteshandel som fortfarande pågår med dagens krig där transporter av militärmaterial finansierar fraktverksamhet internationellt när en fri marknad sviker. Konstgjord andning med andra ord ända tills någon sansad sätter stopp för de politiska galenskaperna. Idag har det ju varit aktuellt med ett natomedlemskap för Sverige då enorma mängder militärmaterial skulle ha transporterats via Göteborgs Hamn för en ny järnridå eller för en krigsarena i Östersjön. När bubblan spricker drar sej alltså aktörerna tillbaka.

    • Jag är inte säker på att det var så, men det var troligen så när det gäller Thordén. Om ditt resonemang i övrigt är vi överens.