Falska uppgifter i ETC om ökad narkotikadödlighet i Sverige

Sverige har enligt många hög dödlighet bland narkotikamissbrukare. Det handlar främst om heroinmissbrukare och missbrukare av heroinersättningsmedel såsom metadon och buprenorfin (subutex etc) med mera.

Men sanningen är att den narkotikarelaterade dödligheten inte ökar så kraftigt som den svenska statistiken gör gällande. Därför är uppgifterna i den senaste ETC-artikeln om problemet klart överdrivna.

I den statistik som finns (Toxreg) har antalet narkotikarelaterade dödsfall ökat från 325 år 2004 till 686 år 2014 varefter den minskade till 618 år 2015 (uppgift från ETC som kan vara överdriven). Räknas cannabis bort (cannabisdödsfall finns i statistiken men ingen dör i verkligheten av cannabis) har utvecklingen gått från 278 dödsfall år 2004 till 614 år 2014. Om vi också räknar bort buprenorfin på grund av otillförlitlig statistik så blir resultatet en ökning från 271 dödsfall år 2004 till 500 år 2014. Det är mycket kraftig ökning som främst beror på ökat antal dödsfall på grund av metadon och fentanyl, men också på grund av en ökat antal dödsfall på grund av opiater (heroin – morfin 6-AM). Men Socialstyrelsen menar i en rapport från 2016 att den faktiska dödligheten på grund av narkotika inte ökat:

Till och med år 2011 hör ökningen till stor del ihop med konstruktionen av det mått som använts samt förbättrad information på dödsorsaksintygen. Exempelvis har vissa läkemedel fasats ut från marknaden och ersatts av andra, vilket inte har vägts in när antalet dödsfall har redovisats. Ökningen från 2012 och framåt sammanfaller med att Rättsmedicinalverket (RMV), som undersöker orsakerna till de flesta narkotikarelaterade dödsfall, införde nya analysmetoder 2011. De nya metoderna förbättrade känsligheten i analyserna och innebar att RMV utförde analyser på ett större antal substanser, även vissa NPS. Socialstyrelsens samlade bedömning är att den ökning av de narkotikarelaterade dödsfallen som rapporterats i huvudsak förklaras av de metodförändringar som redovisats i denna rapport.

Ökningen som syns i statistiken menar de beror på förändringar i metoderna för att mäta dödligheten. Samtidigt utesluter de dock inte att en reell ökning av dödligheten kan finnas.

ETC:s artikel om narkotikadödligheten är alltså utifrån vad jag kan förstå kraftigt överdriven för att inte säga direkt felaktig när det gäller ökningen av antalet dödsfall på grund av narkotika. Det går inte att utifrån den statistik som finns att hävda att dödligheten i Sverige ökat kraftigt eller ens att den att den ökat. Svårigheterna att jämföra statistik mellan länder innebär också att det är svårt att hävda att Sverige har högre dödlighet än andra länder.

Det är alltså inte alls så att det kan slås fast att den narkotikarelaterade dödligheten ökar kraftigt i Sverige som ETC påstår. Inte heller kan det sägas vara fastslaget att den ökar snabbare än i andra jämförbara länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. När jag tidigare diskuterat detta med forskaren Björn Johnsson som intervjuas i ETC har han vägrat diskutera fakta eller Socialstyrelsens uppgifter om att metodförändringar ligger bakom ökningen. Både från de som vill legalisera eget bruk och de som har utformat den nuvarande svenska narkotikapolitiken, som exempelvis den märklige bloggaren Anders Romelsjö, har jag anklagats för att vara en idiot som inte vill godta deras version av verkligheten rakt av. Både Johnsson och Romelsjö ansåg i debatten att jag är en amatör som inte kan ha lika bra förståelse och kunskap om frågan som de har då de minsann är högskoleutbildade. Romelsjö är motståndare till sprutbytesprogram och metadonbehandling medan Johnsson är anhängare. Jag själv anser att narkotikabruk för eget bruk borde avkriminaliseras och är anhängare av sprutbytesprogram och behandling med ersättningsmedel.

Advertisements