Ingen åker längre till Syrien för att slåss för islamister

Enligt den svenska militärens underrättelsetjänst och den rapport som Försvarsmakten gjort om svenskar som åkt till Sudan för att de är sympatisörer med islamister har 267 personer identifierats. Det handlar främst om sympatisörer med Al-Sham (tidigare Al-Qaida och Nusrahfronten) och Islamiska Staten (IS).

Av de som åkt är 24% eller 64 stycken kvinnor. Kvinnor i islamistiska områden och organisationer deltar i allmänhet inte i strider och alla har inte åkt dit frivilligt utan en del har tvingats dit av sina män. Antalet som deltagit i strider är därför sannolikt inte fler än 203 personer (några mäns har säkert inte deltagit och några kvinnor kan säkert ha deltagit).

Enligt rapporten var det i slutet av september 2016 49 personer som dött i Syrien och Irak, 106 som återvänt och 112 som var kvar. Av dessa åkte 36 ner för första gången år 2012, 98 personer år 2013, 36 stycken år 2015 och 6 stycken under 2016. Det fanns 138 returresor bland de som rest till Syrien. Resandet från Göteborgsområdet hade enligt andra källor upphört 2016 och i år har sannolikt inga personer åkt ner överhuvudtaget. Att resandet skulle fortsätta i samma utsträckning som tidigare vilket rapporten hävdar verkar faktiskt motsägas av rapporten själv liksom av verkligheten.

Av de islamister som åkt till Syrien hade 150 stycken invandrarbakgrund och 117 svensk inhemsk bakgrund. Andelen (cirka 44%) med svensk bakgrund är förvånansvärt hög. av de 112 som stannat har 60% invandrarbakgrund medan 40% inte har det. 75% är svenska medborgare och 34

Av de 267 resenärerna kom 187 (70%) från fattiga områden och 80 från bättre bemedlade områden. Andelen som inte har invandrarbakgrund var nästan 50% bland de som kom från bättre bemedlade områden medan de utgör 40% av de som rest från fattiga områden.

Av de som rest är 33 % (cirka 90 personer) från Västra Götaland varav cirka 10 från Borås och de flesta andra från Göteborg men även från Uddevalla och andra orter. , 25 % från Stockholms län, 10 % från Skåne och 10 % från Örebro län (i stort sett alla från Vivalla i Örebro). Högst andel som rest finns i Vivalla, Örebro stad och Örebro län.

I rapporten rån försvarsmakten finns ingen information om hur många svenskar som rest till Syrien och Irak för att strida med kurdiska styrkor, sekulär opposition eller regeringstrupper. Sannolikt är de fler än islamisterna men det anses inte vara ett problem av de svenska myndigheterna och därför finns det ingen uppföljning och statistik. I Rapporten finns heller inga uppgifter om hur stor del av svenskarna som sympatiserar med IS och hur stor del som sympatiserar med Al-Sham (Al-Nusrah). Av de rättegångar som hållts och de utredningar som gjorts i Sverige tycks det dock vara vanligare med Al-Shamsupportrar. Av de som rest från andra länder dominerar IS-sympatisörer stort.

Det är enligt rapporten uppenbart att fattigdom, segregation och arbetslöshet är faktorer som starkt påverkar viljan att strida för islamistiska grupper i Mellanöstern. Detta både bland konvertiter och personer med muslimsk bakgrund.

Islamistmiljöerna i Sverige är enligt rapporten sämre organiserade än i andra europeiska länder trots att relativt många åkt från Sverige. Det finns inte några rent islamistiska organisationer på samma sätt som det finns i Norge och Danmark. Det förefaller därför som om läget i Sverige egentligen är bättre än i Norge och Danmark och det faktum att resandet från Sverige i praktiken upphört är väl också ett tecken på det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements