Omhändertagande av barn bakom upplopp i Trollhättan

Kronogården är ett fattigt område i Trollhättan. Bland en grupp människor, sannolikt en släkt med vänner, som bor i området har det länge funnits ett missnöje med ett ärende som rör omhändertagande av barn. Gruppen har genomfört ett flertal demonstrationer utanför stadshuset i Trollhättan. De har inte fått gehör för sina krav och sannolikt inte bemötts på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt vilket lett till att missnöjet växt.

Natten till i torsdags antände några ungdomar från den aktuella gruppen ett antal däck och polisen utgår ifrån att detta var ytterligare ett sätt att visa missnöje. En väktare som upptäckte bränderna började släcka varvid han angreps med stenkastning. En annan grupp ungdomar i Kronogården som känner väktaren kom till dennes undsättning vilket sedan ledde till ett större bråk mellan de två grupperna. Ett stort slagsmål utbröt där bland annat fälgkors och påkar användes som tillhyggen. Ingen person blev dock allvarligt skadad.

Polisen som tillkallades lyckades med stor ansträngning skilja de bråkande grupperna och ökade fån torsdagen sin närvaro i Kronogården. Trots detta utbröt bråk mellan grupperna återigen under natten till fredag. Denna gång gav de sig också på polisen. Ingen ska dock ha blivit skadad under bråket på natten mellan torsdag och fredag.

Det är också möjligt att rasism spelat roll för händelseutvecklingen. Det är mycket vanligt med rasism gentemot somalier bland människor med arabiskt ursprung. Den grupp som länge varit missnöjd med omhändertagandeärendet har somaliskt ursprung medan de som försvarade väktaren i huvudsak har arabiskt ursprung.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements