APM Terminals misskötsel av hamnen hotar handeln?

Det är i alla vad som påstås i Göteborgs-Posten med anledning av att den ena parten i konflikten, MSC-Maersk med sin trafikeringspool från Asien, stoppar direktanlöpen från Asien. Maersk äger APM Terminals och därmed Skandiahamnens containerterminal. De är välkända för sin fackförenings- och personalfientliga politik och det är bara på grund av samarbetet mellan Maersk och MSC som det senare företagets båtar anlöper Göteborg.

Hamnarbetarförbundet organiserar majoriteten av alla hamnarbetare i Göteborgs Hamn, i alla delar av den. I alla andra delar av hamnen är det inge som helt problem med driften. Hamnarbetarförbundet är med andra ord inte problemet. Problemet är istället det företag som sköter driften i Skandiahamnens containerterminal, dvs Maersk och APM Terminals.

Men tillbaka till frågan om den svenska handeln hotas av att direktanlöpen från Asien försvinner. Det är naturligtvis ett påståenden utan någon som helst substans. Inget annat land i Norden har direktanlöp från Asien. Majoriteten av Norges import går via Göteborg och Göteborg är också Danmarks viktigaste importhamn. Deras handel tycks inte ha några problem på grund av att de inte har någon direkttrafik till Asien. Så självklart är det inget problem för svensk handel heller. Däremot är det tråkigt för de som arbetar i Skandiahamnen. Det blir färre arbetstillfällen där även om vi inte ska överdriva betydelsen av en båt som ankommer en dag i veckan och ligger i hamnen ett antal timmar.

För Sveriges handel betyder det lastning på eller lossning från mindre båtar i andra delar av Göteborgs hamn där APM Terminals inte kan förstöra verksamheten. Lasten har då lastats om från större båtar i hamnar som Hamburg, Antwerpen och Rotterdam och så sker redan idag med last som går med andra rederier än MSC och Maersk. För svensk handel har det faktum att MSC-Maersk tar bort sina direktanlöp begränsad betydelse men det understryker det faktum att det är APM Terminals, Maersk och MSC som är problemet i Göteborgs hamns containerterminal.

Istället för att ägna sig åt att förstöra för Göteborgs Hamn borde APM Terminals omedelbart skriva på ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet eller arbeta på samma sätt som andra arbetsgivare i hamnen gör i förhållande till majoritetsfacket, dvs Hamnarbetarförbundet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements