Barnäktenskap mycket vanligt i USA

År 2016 slog USA:s utrikesdepartement fast att barn­äktenskap utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Trots detta är barnäktenskap mycket vanligt i USA enligt en artikel i ETC som ursprungligen kommer från nyhetsbyrån IPS:

Organisationen Tahirih Justice Center som kämpar mot tvångsäktenskap och köns­relaterat våld i USA uppger att i delstaten Texas har omkring 40?000 barn under 18 år gift sig mellan 2000 och 2014. Majoriteten av dessa är unga flickor. Omkring 77 procent av de amerikanska barnen har gift sig med vuxna män och ofta är åldersskillnaden betydlig.

Organisationen Unchained at Last som arbetar för att bekämpa barnäktenskap har tittat på tillgänglig statistik och beräknar att över en kvarts miljon barn gift sig i USA mellan 2000 och 2010. Enligt uppgifterna har flickor så unga som tolv år gift sig i delstater som Alaska, Louisiana och South Carolina.

Barnäktenskap hänger nära samman med fattigdom och elever som hoppar av skolan i förtid. Det är också vanligt med barnäktenskap i extrema religiösa miljöer, både kristna och muslimsk sådana. Men det är inget som är knutet till bara dessa miljöer.

I 27 delstater i USA finns det inga lagar som anger en lägsta åldersgräns för äktenskap och motståndet mot skärpt lagstiftning på området kommer ofta från samhällets toppar.

I mars avvisade delstaten New Hampshire sålunda ett lagförslag om att höja minimiåldern för äktenskap till 18 år med hänvisning till att det skulle drabba tonåringar som blivit gravida eller unga medlemmar av militären. För närvarande tillåts 13-åringar att gifta sig.

Delstaten New Jerseys guvernör Chris Christie lade i maj in sitt veto mot ett lagförslag som skulle förbjudit giftermål för personer under 18 år.

I USA tycks detta inte vara ett problem som hör ihop med vissa marginaliserade och isolerade grupper i samhället så som det i allmänhet är i Västeuropa inklusive Sverige utan det tycks vara ett problem som finns i hela samhället.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements