Lätt att lösa hamnproblemen i Göteborg

Det enda Göteborgs hamn behöver göra för att lösa problemen i Göteborgs Hamn är att slänga ut APM Terminals (APMT), företaget som äventyrar hamnen genom sitt personal- och fackföreningsfientliga agerande. Det enda som Göteborgs Hamn behöver gör är att återta driften i egen regi och behandla Hamnarbetarförbundet likadant som alla andra arbetsgivare i hamnen gör, dvs som en legitim representant för arbetarna i hamnen. De organiserar ju majoriteten av de som arbetar i hamnen.

APM Terminals var de som beslutade att de inte längre skulle förhandla och överlägga med majoritetsfacket och därför skapat problemen. Det är APM Terminals som beslutat om lockout och nedskärningar av verksamhet och på så sätt förvärrat problemen. Det är ägarna till APM Terminals som beslutat sig för att sluta med direkttrafiken från Asien och därför fördjupat problemen än mer. Det finns ingen storkund som lämnat hamnen utan den enda som helt lämnat hamnen är en av parterna i konflikten, dvs ägaren till APM Terminals, rederiet Mærsk som bedriver samtrafik med ett annat rederi, MSC.

Att APM Terminals skapat och orsakar problemen i hamnen är uppenbart. För i övriga delar av hamnen såsom roro-terminalen fungerar det och det är dit en hel del av godset kommer nu när det lastas om i andra hamnar. Roro-terminalen drivs inte av APM Terminals utan av en arbetsgivare som följer de fackliga lagar, regler, avtal och traditioner som finns.

Det är lätt att lösa problemen i Göteborgs containerterminal. Det är bara att slänga ut APM Terminals.

Manifestation: Försvara hamnarbetarna och strejkrätten!

Drottningtorget 29 juni 2016 klockan 17:30
Arrangör: Stödgruppen för hamnarbetarna – Göteborg

Ge stöd till Hamnarbetarnas konfliktkassa:  Swish 123 219 5121. Plusgiro 62 54 04-9. Bankgiro 871-0741.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements