Göteborgs stora rederier genom historien

Idag har Göteborg framförallt ett stort rederi. Stena-koncernen. För övrig finsn det en mängd mellanstora och mindre rederier på Donsö. På 1900-talet fanns det flera varav många som är ganska kända för många göteborgare såsom Broströms (med bl.a. Ostasiat, Svenska Amerika Linjen och Orientlinjen), Transatlantic, Svenska Lloyd, Sessanlinjen, TOR Line, Stena Line och i början av 1900-talet och slutet av 1800-talet samma rederier plus några till som Thule, Götha, Aug. Leffler, Ahrenbergs med flera.

Det mest kända segelfartygsrederiet är Rederi AB Örnen, en misslyckad satsning i slutet av 1800-talet och förstås Ostindiska Kompaniet på 1700-talet. Men de flesta har dålig koll på de segelfartygsrederier som dominerade under större delen av 1800-talet. Framförallt var det två företag som dominerade under en stor del av 1800-talet. De två företagen stod i en klass för sig. Det ena är rätt mycket känt men från andra sammanhang, det är nämligen James Dickson & Co. Det andra dominerande rederiföretaget, J.G. Grönvall & Co, är okänt för de allra flesta. Ägare av J.G. Grönvall & Co under den tid det var ett stort rederiföretag var Elis Fredrik Brusewitz, en tid var också Wilhelm Röhss d.ä. delägare. På historiesajten Det gamla Göteborg har jag skrivit en del om företagen, deras ägare och deras fartyg. Det mesta är taget från olika källor på Internet men har aldrig tidigare sammanställts.

Utöver de två nämnda företagen, James Dickson & Co samt J.G. Grönvall & Co fanns det också andra betydande redare och rederiföretag om än inte lika stora såsom Gustaf Melin, C.G. LindbergI. Lilliequist & Son, D. Carnegie & Co, Olof Wijk, A.E. Haeger, Olof Norén, Ekman & Co, G.H. Hegardt & Co, John E Olson, Anton Clase, J.F. Olsson, P.A. Lindberg, A.B. Elfversson, Th. Ahrenberg, J.A. Kjellberg & Söner, G.D. Kennedy, Charles Åhmansson och många fler. De flesta är inte speciellt kända.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements