I väntan på Västlänken

Det kommer att dröja många år innan Västlänken är klar och ännu fler år innan dess kapacitet kan utnyttjas till fullo eftersom det också kräver en utbyggnad av järnvägen söder om Almedal och mot Borås. Ännu längre kommer det att dröja tills Sverigeförhandlingens utbyggnad av spårvägen kommer att ske. men innan dess och i väntan på dessa stora förändringar för kollektivtrafiken kan förbättringar göras.

Låt oss börja med några förslag i områden som berörs av Västlänken. Idag finns en pendeltågsstation i Gårda som heter Lisebergs station. Den utnyttjas dåligt och det är långt till närmaste spårvägs- och busshållplatser. Detta är dock mycket lätt att åtgärda. Den nuvarande spårvagnshållplatsen vid Lisebergs huvudingång kan flyttas så att den ligger under motorvägen vilket är nära Lisebergs pendeltågsstation. Busslinjer som passerar platsen bör också få hållplatser nära Lisebergs station. Hållplatserna, såväl för flera busslinjer som för spårvagnar vid S.t Sigfridsplan kan därefter också läggas ner.

Det hela är inte dyrt och under byggtiden för Västlänken måste Lisebergs spårvagnshållplats ändå flyttas. Bussarna som kör via Korsvägen behöver väl också alternativa körvägar, via Gårda och förbi Valhalla är en rimlig körväg vilket automatiskt gör hållplatser vid Lisebergs pendeltågsstation vettiga.

Allt kan dessutom behållas även efter att Västlänken är klart för att det gör kollektivtrafiken i denna del av Göteborg smidigare med fler bytesalternativ. Gårdatunneln kan utnyttjas för att öka pendeltågstrafiken då alla tåg naturligtvis inte behöver gå via centrala Göteborg. Direkt pendeltåg från Landvetters flygplats och Kungsbacka till exempelvis Hisingens stora industri- och kontorsområden vore exempelvis rimligt.

Men tillbaks till enkla billig åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken. Busslinje 19 borde fortsätta från dagens ändhållplats i Fredriksdal ner till Mölndalsvägen och exempelvis vända vid ICA-Maxi. Spårvägsbyten blir möjliga både i Elisedal och vid Varbergsgatan. Enkle, billig och en mycket användbar funktionsmässig förändring. En direktförbindelse från Mossen, Burås och Johanneberg ner till affärerna vid Mölndalsvägen har alltid saknat.

Hållplatsen för bussarna på Södra Vägen vid Heden är felaktigt placerad. Den ligger idag alldeles för långt ifrån Valand. Istället för att ligga vid Storgatan och Parkgatan borde den ligga vid Vasagatan så att byten till och från spårvagnar vid Valand blir lätt. Kungsportsplatsen hållplatser borde flyttas utanför Vallgraven för att skapa jämnare avstånd mellan hållplatserna Valand-Stora Teatern(istället för Kungsportsplatsen)-Brunnsparken. Det blir också en vettig placering för att göra byten möjliga om en spårvagnsringlinje någon gång i framtiden skulle byggas under bilkörbanorna i Allén.

Domkyrkan hållplats borde flyttas norrut så den hamnar mellan Domkyrkan och Norra Hamngatan. Detta skulle göra det närmare att gå från hållplatsen till Stenpirens resecentrum.

Flyttar vi oss bort från centrala Göteborg finns det några enkla och billiga åtgärder som kan göras i Majorna. Hållplatsen vid Chapmans Torg borde flyttas västerut så den hamnar vid Kustgatan där bussarna till Gråberget och centrala Göteborg stannar. Så kan byten underlättas. Istället för att gå fram och tillbaka borde bussarna dessutom gå ner till Mariaplan på andra sidan så att det blir rese- och bytesmöjligheter för folk på Gråberget där dessutom en massa bostäder skulle kunna byggas genom att förtäta.

Spårvagnshållplatsen vid Mariaplan för trafiken västerut flyttas till andra sidan Älvsborgsplan så att 9:an och 11:an kan sanna på samma hållplats. Sannaplans hållplats tas bort. Ostindiegatans hållplats tas också bort och en ny hållplats för 3:an och 9:an spårvagns mot centrum byggs på Älvsborgsgatans östra sida vid Ålvsborgsplan. 11.an och 3.an har kvar en gemensam hållplats för trafiken mot Kungsladugårdsgatan mellan Älvsborgsplan och Mariaplan.

Alla saker jag föreslagit här förhållandevis billiga och skulle avsevärt förbättra kollektivtrafiken i Göteborg i väntan på Västlänken, nya spårvägslinjer och tunnlar.

Läs också:

Tack till min bror Albert för samtal, tankar och idéer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “I väntan på Västlänken”

Kommentarer inaktiverade.