Cellplast är vanlig isolering men det fanns inte på Grenfell Tower i London

Cellplast, vanligen kallat frigolit, används ofta som isolering på svenska byggnader. SVT påstår att det var cellplast som bidrog till branden i Grenfell Tower i London. Det är inte korrekt. Cellplast (frigolit) är gjort av polystyren och det fanns inte i London-byggnaden.

Det som användes som isolering i Grenfell Tower var en variant av polyuretanplast, närmare bestämt polyisocyanurat. Det kallas ofta för härdplast. Det är inte samma material som polystyren.

Bränderna som ägt rum i Sverige har vad jag förstår inget med polyisocyanurat att göra. De har dessutom i de flesta fall skett när byggnaderna varit under byggnad och frigoliten exponerad.

Polyisocyanurat har andra egenskaper än polystyren, men de är båda mycket brännbara. Polyuretan avger exempelvis mycket giftiga gaser vid brand. Polystyren anses dock som brandfarligare även om båda plasterna är lättantändliga och mycket brandfarliga med kraftig rökutveckling när de brinner.

I London fanns dessutom aluminiumklädsel ytterst på huset. Dessa plåtar hade en kärna av plast (en plastskiva i mitten) för att bli lättare. I allmänhet handlar det om polyetenplast som inte avger farliga gaser eller mycket rök vid brand. Men det är också brandfarligt. Panelerna av aluminium med plastkärna anses också ha bidragit till branden.

Byggnader med frigolitisolering har blivit vanligare i Sverige då det är billigare än glasull (gullfiber) och mineralull (rockwool) som dock är bättre byggnadsmaterial. Frigolit är också lätthanterligt i jämförelse med de andra isoleringsmaterialen.

SVT har alltså förväxlat olika plaster och jämför med andra ord äpplen och päron. GP har gjort en egen nyhet av SVT:s nyhet och inkluderat felet om plasten. De har också försökt hitta byggnader med frigolitisolering i Göteborg men inte lyckats speciellt bra. Det hade ju varit mer intressant att veta om bostadsbyggnader i Göteborg hade riktigt brandfarliga väggar eller inte.

Det har använts i kontorsbyggnader på Lindholmen skriver GP, men det är också så att ett av Göteborgs högsta bostadshus, ett nybyggt 17-våningshus i Johanneberg, har frigolitisolering. Det har också använts på många äldre lägenhetshus när de tilläggssiolerats.

Men cellplast (frigolit) är alltså inte vad som fanns i Grenfell Tower i London. Där fanns polyisocyanurat. En helt annan plast med andra egenskaper. Dessutom får vi nog utgår från att byggfusket varit omfattande vad det gäller Grenfell Tower. Byggfusk är något som inte heller kan uteslutas i Sverige då byggföretagen förväntas kontrollera sig själva.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements