Förbud mot medlemskap i terrororganisationer är problematiskt

Den svenska regeringen funderar på att införa lagar som innebär fröbud mot medlemskap i terroristorganisationer. Förmodligen skulle den formuleras som ett förbud mot öppet våldsbejakande och antidemokratiska organisationer. Definitionen av vilka organisationer som ska omfattas beslutas av de som har den beslutsfattande makten. I Sverige idag är riksdag och regering.

Det är problematiskt på många sätt. Det finns ingen självklar definition av vad som är en terrororganisation. Därför blir det ett stort mått av godtycke. Dessutom beror det på vilken regering som finns i ett land. En regering av en viss typ bestämmer att vissa organisationer är att betrakta som terroristorganisationer. Andra bestämmer att andra organisationer är det. Det blir ett enkelt sätt för högerextremister att förbjuda sin politiska motståndare på vänsterkanten och omvänt. En sådan lagstiftning är demokratiskt tveksam.

Mot verkliga terroristorganisationer har den dessutom noll effekt, De fortsätter bara i det dolda. Mot politiska organisationer som är vana att verka öppet men som inte tar avstånd från revolution med vapen i hand eller mot väpnade uppror i diktaturer kan en sådan lagstiftning bli katastrofal. För organisationer som ständigt brukar våld spelar lagen dock ingen roll. De döper om sig och fortsätter som förut.

Blir en nazistisk våldssekt eller en jihadistisk kampgrupp definierade som en terroristorganisation byter de bara namn. De försvinner inte. Terrorismen, som i Sverige är nästan uteslutande högerextremistisk, försvinner inte. En meningslös lag i det fallet helt enkelt. Terrorism kan inte lagstiftas bort, Däremot kan lagen bli ödesdiger för helt vanliga demokratiskt verkande organisationer på vänsterkanten om vi får en regering bestående av högerextremister på samma sätt som Ungern idag har. Eller med en mer vanlig regering efter ett extremt mediedrev mot en organisation.

All typ av lagstiftning som syftar till att förbjuda vissa typer av organisationer är mycket problematisk och kommer i de flesta fall att drabba helt andra än de som den var tänkt att slå mot. Det är inte verksamt mot nazism som Håkan Boström i GP tror, inte heller mot terrorism eller mot jihadister. Däremot riskerar det att drabba helt legitimt motstånd mot diktaturer och ockupationsmakter liksom helt legitima organisationer på vänsterkanten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Replies to “Förbud mot medlemskap i terrororganisationer är problematiskt”

  1. ”Det finns ingen självklar definition av vad som är en terrororganisation.”

    Så är det och så kommer det sannolikt att förbli. Det går aldrig att stifta lagar mot vad människor får tycka och tänka. Tyckare och tänkare, med åsikter hur vidriga de än är, kommer förstås, precis som du säger, alltid att hitta sätt att samverka. Att denna samverkan skulle gå att ”låsa in” i organisatoriska definitioner är, utifrån mitt synsätt, ett mer än lovligt naivt förhållningssätt. Om sedan dessa tyckare och tänkare övergår från tanke till brottslig handling finns redan en befintlig lagstiftning att tillämpa. Detta gäller såväl våldsbrott som hatbrott även om rättsväsendet vad gäller det sistnämnda brottet i dagsläget har en väl låg profil.

  2. Det går alldeles utmärkt att ”stifta lagar mot vad människor får tycka och tänka”. Och även om man inte bryr sig om att (givetvis på ett ”demokratiskt” sätt) ens gå den parlamentariska vägen kan naturligtvis vissa regimer agera helt utanför lagen genom sina ”säkerhets”-organ. Titta på förhållandena i Sovjetunionen och andra länder inom Warszawapakten med de bekanta ”rätts”-processerna mot nationernas fiender före och efter VK2. Jämför också med lagstiftningarna i Frankrike och Tyskland där man på olika sätt förbjudit ifrågasättandet av Förintelsens alla påstådda detaljer och den i efterdyningarna till VK2 skapade sionistiska apartheidfrämjande sioniststatsbildningen i Mellanöstern.

    1. Men sådana lagar fungerar inte. Det tycker jag är uppenbart. Det går inte att kontrollera vad folk tänker. Sådan stater går alltid åt helvete förr eller senare.

      Att regimer också kan agera utanför lagen är också välkänt. USA och alla deras säkerhetstjänster är ju ett välkänt exempel på detta. Men det gäller att konstruera lagar och regler så att sådant försvåras.

Kommentarer inaktiverade.