Västlänksmotståndarna behöver gå vidare

De som är motståndare till Västlänken har förlorat. Västlänken kommer att bli av.  Det är dags för em att gå vidare. Det bästa för alla i nuläget är att agera för att göra Västlänken så bar som möjligt och för att dess kapacitet ska kunna utnyttjas till fullo. Det som är viktigt att driva nu är därför att en ny järnväg byggs till Borås och att kapaciteten i Almedal byggs ut i samma veva. Först då kan Västlänkens hela kapacitet utnyttjas. Därför är det av höga vikt att en satsning på en ny järnväg till Borås blir av.

När det gäller den felplacerade stationen i Haga råder jag alla att studera tunnelbanan i Paris. Där finns egentligen inga centrala knutpunkter utan nästan alla stationer är knutpunkter och har bytesmöjligheter. Tunnelbanan i Paris ser helt annorlunda ut än tunnelbanan i Stockholm, New York eller London. Det fungerar precis lika bra eller kanske till och med bättre. Därför är det ingen katastrof att Hagastationen ligger vid Hagakyrkan istället för vid Järntorget.

Vill vi att det ska bli riktigt bra är det dock dags att se till att de som ska bygga stationen är kompetenta. Som det är nu riskerar det hela att bli som de italienska spårvagnarna. En konsortium som uppenbart lagt ett alldeles för lågt pris har fått jobbet. Det är inte sannolikt att de kommer att klara av att bygga en fungerande station inom rätt tid till det priset. Priset är orimligt lågt och det är tveksamt om de i konsortiet ingående bolagen har kompetensen som behövs. En stationsuppgång vid Järntorget vore inte heller fel för det skulle göra det möjligt att gå i skydd för regn och rusk vid byten.

En annan viktig insats som motståndarna mot Västlänken kan gör om de slutar slåss mot väderkvarnar är att försöka stoppa den helt onödiga och missriktade linbanan. Istället borde en spårvägstunnel under älven prioriteras liksom en utbyggnad av spårvägen till Backa och Eriksberg. Det är en kamp som kanske fortfarande kan vinnas.

Andra vettiga kollektivtrafikkrav som kunde drivas är pendeltåg på Hamnbanan till Volvo och  pendeltåg på Bohusbanan med en station i Tingstad/Brunnsbo, en pendeltågsstation i Agnesberg med bussanknytningar till Angered Centrum och en färja över älven. Ett färjeläge vid Fiskhamnen/nedanför Stigberget som färjorna till Lindholmen och Eriksberg kan angöra. Eller de saker jag skissat på som kan göras i väntan på Västlänken.

Det är dags att Västlänksmotståndarna slutar slåss mot väderkvarnar, går vidare och börjar kämpa för sådant som kan förbättra Västlänken eller förbättra kollektivtrafiken i Göteborg. Västlänken kommer att bli av. Det är ett förlorat salg.

Läs också

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements