Företaget Labcenter i centrum för mutbrottshärva

11 anställda på Riksgälden misstänks för tagande av muta. Det handlar om att IT-utbildningsföretaget Labcenter Sverige AB gett gåvor i samband med utbildningar åren 2012-2016. Det hela upptäcktes vd en granskning av fakturor från företaget som ordnat kurser på beställning från Riksgälden sen 2009.

Vid den granskningen kom det fram att de elva medarbetarna i samband med kurser mellan 2012 och 2016 ska ha mottagit bland annat surfplattor, spelkonsoler och presentkort för privat bruk.

Riksgälden gjorde bedömningen att det kunde föreligga skälig brottsmisstanke om mutbrott alternativt förskingring. Enligt lagen om offentlig anställning ska Riksgälden i en sådan situation göra en anmälan av de aktuella personerna. Det har Riksgälden gjort. Labcenter förnekar för sin del brott:

– Sedan 2006 har vi jobbat fram ett utbildningskoncept där man har satt praktiskt labbande i fokus för att testa den senaste tekniken hands-on. För att främja fortsatt labbande även efter avslutad utbildning kan man välja till ett labbtillbehör. All försäljning på Labcenter sker över webben och om man av någon anledning inte vill ha ett labbtillbehör, väljer man istället ett rabatterat pris, säger vd Michael Schebesta och utvecklar:

– Har deltagaren köpt utbildningen inklusive tillbehör står detta angivet på fakturan. Den affärsmässiga relationen är mellan Labcenter och den betalande parten, som sedermera är ägaren av labbtillbehöret som ingår i utbildningen. Att ägna sig åt någon form av muta är emot vår företagspolicy.

Labcenter har också ordnat kurser på Sjöfartsverket och där har 10 personer anmälts för mutbrott. De ska ha tagit emot bland annat presentkort, cyklar, surfplattor och mobiltelefoner värda mellan 2 000 och 5 000 kronor styck. Kurserna genomfördes under perioden 2008 – 2017:

Labcenter har vid 42 tillfällen mellan 2008 och 2017 levererat utbildningar till Sjöfartsverket inom IT-säkerhet. Det är vid dessa tillfällen som de anställda har tagit emot labbtillbehör till ett värde mellan 2 000 och 5 000 kronor. Bland de mottagna labbtillbehören finns bland annat presentkort och hemelektronik i form av mobiltelefoner och surfplattor. En av de misstänkta vid Sjöfartsverket uppger till personalansvarsnämnden att denne har tagit emot två stycken cyklar. Ytterligare två misstänkta uppger att de tagit emot varsin cykel som labbtillbehör. En person har också tagit emot en seminariedag.

– Vi ser allvarligt på det inträffade. Att vara offentligt anställd tjänsteman innebär att man aldrig får missbruka sin ställning, bland annat för att myndighetens opartiskhet och saklighet inte ska kunna ifrågasättas. Vi inom Sjöfartsverket måste fortsätta att se över vad vi ska göra för att stärka våra medarbetare i deras roll som tjänstemän. Men det är också viktigt att vi tar vårt ansvar och låter de rättsvårdande myndigheterna utreda eventuella brottsmisstankar, säger Ove Eriksson, tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Även Region Östergötland berörs av den omfattande muthärvan med företaget Labcenter som central aktör. Där är också flera personer misstänkt för att ha tagit emot mutor från Labcenter Sverige AB i samband med kurser.

Michael Schebesta är VD i Labcenter Sverige AB. I styrelsen för bolaget sitter också Peter Galli, Sten Anders Marthinsson och Marcus Murray. Företaget ägs av Wintel Group AB där Peter Galli är VD och för övrigt har samma styrelsemedlemmar med undantag av Michale Schebesta. Wintel Group AB är ett investmentbolag med ägande i flera IT-företag, däribland IT-säkerhetsföretaget TrueSec. Företagen i gruppen har ett 40-tal anställda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements