En guide till Göteborgs stadsdelar – Linnéstaden, Olivedal och Masthugget

Masthugget, Stigberget, Masthuggsbergen, Linnéstaden, Långgatorna, Olivedal, Vegastan och Kommendantsängen är beteckningar som används för delar av det område som här ska beskrivas. De överlappar till stor del varandra. Det är ett av de områden där stadsdelsbeteckningar är mest förvirrande i hela Göteborg. De är olika i olika generationer och helt olika i folkmun, traditionellt administrativt och administrativt idag. Området ingår dessutom i två församlingar vars gränser inte överensstämmer med andra officiella gränser eller folkligt upplevda gränser. Bara två andra områden i Göteborg omfattas av samma förvirring och det är Olskroken-Redbergslid-Gubbero-Bagaregården-Strömmensberg och Kvillestaden-Brämaregården-Långängen-Kvillebäcken.

Sen 1993 är Göteborg administrativt indelat i primärområden. Innan dess var det indelat i stadsdelar.

Primärområden

Primärområden

Primärområdet Masthugget omfattar allt väster om Vegagatan-Värmlandsgatan till Bangatan dvs huvuddelen av det som kallas Masthugget förutom området öster om Värmlandsgatan kring Långgatorna, en liten del av Majorna (östra sidan av Bangatan) och en del av Olivedal (Nordostpassagen). Området kring Långgatorna öster om Värmlandsgatan, dvs det som i början av 1900-talet var Göteborgs judiska stadsdel, hör istället till primärområdet Olivedal.

Primärområdet Olivedal omfattar Kommendantsängen, större delen av stadsdelen Olivedal samt delar av det ursprungliga Masthugget, nämligen området kring Långgatorna öster om Värmlandsgatan. Nordostpassagen som ligger i stadsdelen Olivedal ingår däremot inte i primärområde Olivedal utan i primärområde Masthugget. Primärområdet Olivedal överensstämmer i stort med det område som av många kallas Linnéstaden.

Det ursprungliga Masthugget är det flacka området kring Långgatorna från Plantagegatan i söder till älven i norr. Från början gick området från Landsvägsgatan i öster till Johanneskyrkan i väster, men numera utgör Linnégatan östlig gräns. Fram till 1700-talet var beteckningen för området ibland Västra Haga, från 1807 11:e kvarteret. Området har alltid varit en del av Göteborgs stad och marken var från stadens grundläggning ägd av Göteborgs stad.

Resterande delar av de två primärområdena Olivedal och Masthugget införlivades med Göteborg som delar av Majorna år 1868. Marken tillhörde då Älvsborgs Kungsladugård och var statlig. Namnen på de stadsdelarna i det nu beskrivna området var då 5:e roten, 6:e roten och 7:e roten.

Masthugget, Stigberget, Olivedal, Kommendantsängen

Roteindelningen 1901

5:e roten omfattade huvuddelen av det som vi idag kallar Masthugget men som från 1923 (troligen) officiellt hette Stigberget plus östra sidan av Bangatan.

6:e roten var Olivedal som omfattade dagens Olivedal inklusive Nordostpassagen och den östra delen av det som av de flesta kallas Gamla Masthugget (Övre Masthugget). Ingen har nånsin inkluderat denna bit av Gamla Masthugget i det som kallas Olivedal. Den västra delen av Gamla Masthugget ingick i stadsdelen Stigberget. Nordostpassagen kallas ibland Vegastan av de som har sitt ursprung i landshövdingehusbebyggelsen som en gång i tiden fanns i området.

Slutligen var 7:e roten trekanten mellan Linnéplatsen-Linnégatan-Skansberget-Övre Husargatan. Detta område fick sen namnet Kommendantsängen. På 1800-talet var en stor del av området en kolerakyrkogård.

Idag är Stigberget namnet på ett primärområde i Majorna som ungefär motsvarar det som tidigare var Majornas 4:e rote plus delar av andra och tredje roten.

Läs också om stadsdelarna i ett mer historiskt perspektiv:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements