Fällande dom för grova insiderbrott i Fingerprint Cards

Stockholms tingsrätt meddelade igår dom mot tre personer, varav två tidigare styrelseledamöter i Fingerprint Cards, Anders Hultqvist och Tord Wingren, gällande insiderbrott. Tingsrätten fällde de tilltalade på samtliga sju åtalspunkter som var uppe till prövning.

De tidigare styrelseledamöterna dömdes till fängelse i 1 år och 6 månader var. De ålades också näringsförbud under 5 år och skyldighet att betala tillbaka vinsterna från affärerna. Den tredje personen, en närstående till Tord Wingren, som endast var åtalad för att ha deltagit vid en av gärningarna, fick villkorlig dom med böter.

Domen omfattade sju åtalspunkter, samt två åtalspunkter som lades ned innan rättegången.

De före detta styrelseledamöterna stod åtalade för att ha gjort affärer om miljonbelopp i aktien trots att de hade insiderinformation kring olika händelser, som alltså inte hade gjorts offentliga för aktiemarknaden. De vinster som hade uppstått yrkades förverkade och åklagaren yrkade också på näringsförbud mot de båda.

– Detta är en viktig dom, den skickar signaler till finansmarknaden att man måste vara ytterst försiktig när man som insynsperson handlar i egen aktie. Om man regelmässigt gör detta och försöker utnyttja tillfälliga kursrörelser, ja då är risken betydande att man förr eller senare kommer göra sig skyldig till insiderbrott eftersom man som regel har direkt åtkomst till kurspåverkande information, säger kammaråklagare Olof Kronlund, i ett pressmeddelande.

Denna rättegång bedömdes enligt den gamla lagen om marknadsmissbruk, eftersom det avser gärningar åren 2012-2014. Sedan den 1 februari 2017 gäller en ny lag, som är strängare än den gamla. Såväl den nya som den gamla lagen bygger på EU-direktiv. Enligt den nya lagen kan man dömas till 6 års fängelse för grovt insiderbrott.

Två åtalspunkter lades ned strax innan rättegången påbörjades.

– Dessa två åtalspunkter avser egentligen samma händelse, och mot bakgrund av de invändningar som gjordes och med beaktande av hur bevisläget såg ut kunde jag inte förvänta mig en fällande dom avseende den händelsen. Då är det min skyldighet att lägga ned åtalet utan domstolsprövning, uppger kammaråklagare Olof Kronlund.

Det ursprungliga åtalet bestod av 16 åtalspunkter och omfattade fyra personer. Den fjärde personen, Fingerprint Cards huvudägare och tidigare VD Johan Carlström, blev dock föremål för ytterligare en förundersökning gällande en händelse i december 2016, vilket resulterade i att tingsrätten ställde in målet såvitt avser honom.

Det är inte klart när den rättegången kommer äga rum. Den pågående utredningen beräknas vara klar innan hösten.

– Det är först när den utredningen är klar som jag kan sätta mig ned och bedöma om det ärendet också kommer leda till åtal, därefter kommer tingsrätten kunna sätta ut hela målet till förhandling, säger kammaråklagare Olof Kronlund.

I vilken mån denna dom påverkar den andra delen är för tidigt att säga, jag måste titta närmare på det. Ingen av gärningarna har ju enligt åtalet begåtts tillsammans, så på det sättet är de inte beroende av varandra. Men det klart att domstolens bedömning av insiderinformationen kan spela in och få betydelse för den andra delen, uppger Kronlund vidare.

Advertisements