En guide till Göteborgs stadsdelar – stenstaden

Stenstaden är det som i folkmun bukar kallas Vasastaden och dessutom innefattar det områden kring Heden. Egentligen består området av tre stadsdelar på markområden som redan från start hörde till Göteborgs stad. Vasastaden, Lorensberg och Heden. Dessa områden hette från 1807 fram till 1923 13:e roten, 14:e roten respektive 15:e roten. Mellan 1884 och 1920 var Johanneberg (huvuddelen var ursprungligen egendomen Gibraltar som var en del av Krokslätt) en del av 14:e roten (Lorensberg). Namnet togs av landeriet Johanneberg som finns kvar vid Korsvägen men inte ligger i stadsdelen Johanneberg. Johanneberg räknas normalt inte till stenstaden även om nedre Johanneberg ligger på ett område som ursprungligen tillhörde Göteborgs stad och inom 14:e roten från 1807 och har samma typ av bebyggelse.

Stenstaden

Vasastaden omfattar området väster om Vasaplatsen-Aschebergsgatan-Molinsgatan från vallgraven i norr till Läraregatan-Kapellplatsen i söder. Idag uppfattas det moderna området på Karl Gustavsgatans över del som en del av Landala, men ursprungligen var det en del av Vasastaden med arbetarbostäder som började vid Engelbrektsskolan och omfattade alla kvarter med moderna hus upp mot det gamla vattenmagasinet (Landala Squash) och egentliga Landala. Detta område kallades förr Brantdala efter ett gammalt landeri som låg där. Ingen använder idag beteckningen Brantdala på någon stadsdel i Göteborg

Lorensberg är området från Vasaplatsen österut till Södra Vägen (från början till Gamla Allén och från vallgraven i norr till en linje Korsvägen – Landala inkluderat skolområdet kring Hvitfeldtska samt Renströmsparken (också kallad Näckrosdammen) inklusive universitetsområdet där. Villastaden bakom Konstmuseet heter Lorensbergs villastad.

Heden är stadsdelen som ligger mellan Södra Vägen-Lisebergs södra gräns-Mölndalsån-Fattighusån-Vallgraven-Södra Vägen. I området ingår det som i dagligt tal kallas Heden, dvs det tomma området öster om Södra Vägen som egentligen heter Excercisheden, bebyggelsen söder och och öster om denna, Trädgårdsföreningen, Gamla Ullevi, Polishuskvarteret och Tingsrätten, Nya Ullevi, Katrinelund, Burgården, Valhalla, Svenska Mässan, Getebergsäng och Liseberg. Det mesta av detta kräver ingen förklaring men Getebergsäng är från början dalsänkan mellan Geteberget, idag inne på Lisebergs område, och Buråsen där Carlanderska sjukhuset ligger. Idag är Getebergsäng namnet på en hållplats och för människor som bor i området är det en slag ministadsdel som omfattar det kvarvarande hyreshuset mellan Liseberg och Södra Vägen plus parkeringshuset samt parkeringen söder om Liseberg samt husen nedanför sluttningen till Gyllenkroksgatan fram till Buråsliden. Världskulturmuseet och Universeum ligger i Getebergsäng, men det är ingen som har nån koll på.

Idag har beslutsfattarna även här ställt till det liksom i en del andra stadsdelar. Eller inte. Primärområdet Vasastaden som skapades 1993 omfattar idag den egentliga Vasastaden inklusive villabebyggelsen vid västra delen av Föreningsgatan (den så kallade Tjänstemannastaden som väl av de flesta uppfattas som en del av Annedal, men alltid varit en del av stadsdelen Vasastaden, närmare bestämt Brantdala. Resten av Brantdala hör idag till Landala primärområde liksom alla kvarter söder om Föreningsgatan mellan Övre Viktoriagatan och Aschebergsgatan.

Kvarteret mellan Ashebergsgatan och Molinsgatan som legat i Vasastaden tillhör idag formellt Primärområdet Lorensberg men ingen skulle nog betrakta det som nåt annat än Vasastaden. Den omvända vägen har större delan av stadsdelen Lorensberg vandrat då allt norr om Engelbrektsgatan och väster om Södra Vägen idag räknas till primärområde Vasastaden.

I övrigt består primärområde Lorensberg av skolområdet vid Hvitfeldtska, Renströmsparken och Humanisten, kvarteren runt Götaplatsen söder om Engelbrektsgatan. Det är ett av de allra mest välbärgade (rikaste) områdena i Göteborg.

Primärområde Heden omfattar stadsdelen Heden plus södra Gårda.

I fallet med Vasastaden och Lorensberg överensstämmer de nutida primärområdena mer med folks användning av stadsdelsbeteckningarna än vad den traditionella stadsdelsindelningen gör.

I fallet Heden så blir det i praktiken svår förvirring då de flesta människor med beteckningen Heden bara menar det tomma fältet mellan Parkgatan-Södra Vägen-Engelbrektsgatan-Sten Sturegatan. I folkmun har hela stadsdelen inget namn och bebyggelsen söder om det området sägs ofta ligga vid Heden eller vid Korsvägen medan bostadsområdet öster om det öppna fältet kallas Öster om Heden. Resten av stadsdelen har i folkmun inget namn utan olika delar har namn efter den idrottsanläggning, skola eller institution som ligger där.

Läs också om stadsdelarna ur ett mer historiskt perspektiv:

En guide till Göteborgs stadsdelar – Heden

En guide till Göteborgs stadsdelar – Vasastaden och Lorensberg

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements