Håkan Boströms feghet och kunskapsbrist om snabbtåg

Håkan Boström skriver just nu ledare i Göteborgs-Posten. Han skrev en om järnvägen häromdagen. En kommentar till beskedet om att snabbjärnväg ska bygga och att sträckan Göteborg-Stockholm ska prioriteras vid utbyggnaden. Han menar att snabbtåg inte borde vara en prioriterad satsning. Det kan jag delvis hålla med om. Problembeskrivning han lägger fram är helt rimlig:

Kabelbränder, lokfel, slitna elkopplingar, trasiga slangar, vagnar som inte kan kopplas in, kontaktledningar som faller ned. Sådant kan förstås alltid inträffa. Men frekvensen beror på gammal och sliten utrustning som inte sköts ordentligt. Krånglet och förseningarna tär på förtroendet.

Att underhållet är eftersatt är helt riktigt. Men han undviker nogsamt att gå in på anledningen till att järnvägens underhåll är eftersatt, Orsaken är nämligen avreglering, uppstyckning, privatisering och usla upphandlingar. Trafiken läggs ut på blag som lägegr för låga anbud för att det ska fungera. Underhållet läggs ut på bolag som antingen är inkompetenta eller inte tar tillräcklig betalt. Det är fegt av honom, men det skulle ju betyda att han var tvungen att gör upp sin förutbestämda åsikt att privatägt alltid är bättre.

För så är det ju verkligen inte på alla de områden som privatiserats och tjänster upphandlas.. Containerterminalen i Göteborg har körts i botten av ett inkompetent företag, APM Terminals, renhållningen i Stockholm har tagits över av ett inkompetent företag, RenoNorden, och städningen på pendeltågen i Stockholm har tagits över av ett inkompetent företag. Det är inte konstigt att inget fungerar.

Upphandlingsreglerna och dåligt skrivan upphandlingshandlingar ledde till inköp av undermåliga spårvagnar i Göteborg och det har sannolikt lett till att det byggkonsortium som ska bygga Hagastationen i Göteborg.

Sedan skriver Boström också om att regiontrafiken är det som borde prioriteras:

Att knyta samman storstadsområdena med deras kranskommuner och underlätta för pendling borde därför vara förstahandsprioritet. Inte minst för att möta befolkningsökningen, som förra året var den högsta på 150 år. Om bara tio år beräknas vi vara ytterligare en miljon invånare, tack vare invandringen.

Det är en konstgjord motsättning, för en utbyggnad av snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm kommer i det först skedet att innebära just det som Håkan Boströms efterfrågar. Det handlar om att bygga en modern järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Detta är nödvändigt som Boström skriver men det innebär också att snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm påbörjas. Det verkar som om Boström saknat tillräcklig kunskap om ämnet när han skrev sin ledare. En ny järnväg mellan Göteborg och Borås med ombyggnad av järnvägen i Almedal är dessutom också nödvändig för att Västlänken ska kunna utnyttjas fullt ut.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements