Nu är det tänkt att det ska byggas i Högsbo Industriområde

Dock inte industrier utan bostäder. Det är tänkt att det ska byggas runt Pååls (numera Pågens) bageri och vid skjutbanan. Märkligt nog kallar en del detta område för Södra Änggården och det ska också ska döpas om till det. Vilket trams. Det ligger väl troligen inte ens på marker som tillhört Änggården. Det är historieförfalskning som bara syftar till att tjäna mer pengar.

Det förhållningssättet är iofs inget nytt, på samma sätt var det när Johanneberg döptes. Stadsdelen Johanneberg ligger i huvudsak på mark som tillhörde Gibraltars egendom men det namnet var negativt färgat av vårdinrättningen som låg på området. En vårdinrättning som förr betraktades som dödens väntrum av de äldre.

Nu vill makthavarna ha ett mer överklass- och medelklassbetonat namn än arbetarstadsdelsnamnet Högsbo. Personligen tycker jag Högsbo gruva vore ett bättre namn på området.

Jag funderar också på om någon tänkt på att ett stort bageri och kvarn bullrar mycket på nätterna. Produktionen sker huvudsakligen på natten och brödbilarna kör ut på natten eller tidigt på morgonen. Bostäder runt bageriet kommer att hamna i konflikt med verksamheten. Jag tycker inte det verkar välbetänkt. Det rimliga vore att bygga kontor och verksamhetslokaler i hus runt bageriet och bostäder bakom dessa hus så att ljudet inte sprids. Bageriet luktar också mycket. Oftast bra, men inte alltid. Det beror helt enkelt på vad som bakas för tillfället.

De verkar inte heller ha tänkt på all den tunga trafiken till sophanteringsanläggningen. Industrilokalerna borde lämnas kvar utmed den vägen och bostäderna byggas innanför. Jag misstänker att byggarna också talar tyst om att ett fängelse är en av de närmast grannarna till det nya bostadsområdet. Kafferosteriet (Kahls) som ligger i närheten luktar också. De flesta tycker nog det luktar gott, men kanske inte alla.

Planeringen visar också hur kortsiktigt tänkandet när det gäller stadsplanering är. När fabrikerna i området byggdes låg det ett litet villaområde mellan Pååls bageri och Högsbo gruva. En rad villor fanns fortfarande kvar på 1990-talet, då användes villorna som kontor, men på 1970-talet bodde det fortfarande människor i husen. Dessutom fanns det på den tiden också bostäder på flera av fabriksområdena, på Pååls tomt fanns ett hus är folk fortfarande bodde på 1990-talet. En annan fabrik som hade bostäder på fabriksområdet var Förenade Färg.

Med långsiktigt tänkande och mindre ensidighet i planeringen hade villorna i området kunnat vara kvar men så är det tyvärr inte. Det hade gett en bra blandning då och en ännu bättre blandning när de nya bostäderna kommit på plats. Jag tycker det är bra att det byggs bostäder i Högsbo Industriområde, men dåligt om det skulle innebära att kontor, lager och småindustrier revs och flyttades. Det är ju blandningen som är bra. Tyvärr verkar det som om planeringen bygger på att industribyggnaderna helt ska rivas bort och ersättas med bostäder. Från en sorts monofunktionellt område till en annan sorts.

Inte ser det ut som om det blir en riktig kvartersstad heller. Återvändsgator. Omotiverade och onödiga parker. Punkthus på rad som i Kvillebäcken. Icke enhetligt husbyggande vilket gör att det blir fult. Märkliga icke-hörn på kvarteren som är som gjorda för att samla skräp och bli tillhåll för mindre önskad verksamhet. Oregelbunda fasader mellan husen på ett sätt som skapar ett oroligt och obehagligt gaturum (enhetlig nyfunkis skulle sannolikt vara obehagligt det också, sterilt och kalt). Som det är planerat kommer området att bli lika stendött som Eriksberg och Sannegårdshamnen. Speciellt som det är isolerat från bostadsområdena Högsbo, Flatås och Järnbrott genom en stor motorväg. Och inga affärer i området kommer att kunna konkurrera med Högsbo 421 eller Frölunda Torg.

Alla vill ha blandstad. Ingen planerar det. Ingen bygger det. Alla vill ha kvartersstad. Ingen planerar det och ingen bygger det.

När bostäder byggs i området vore det också vettigt att återskapa Säröbanan. Fast då med modern spårvägstrafik. Från Marklandsgatan till Askimsbadet kan den nya banan följa Säröbanans gamla sträckning men sen bör den vika av och gå längre inåt landet längs med den moderna biltrafikleden. Det hela vore dessutom en smart förlängning av spårvägen som planeras genom en tunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements