Hälften av Sveriges kor finns i 4 landskap

Antal korSmåland, Skåne, Västergötland och Halland hyser hälften av Sveriges kor. Flest finns det i Småland där 19% av alla Sveriges kor finns följt av Skåne (14%), Västergötland (14%) och Halland med 6% av landets kor.

Flest mjölkkor finns i Småland med 19% av alla mjölkkor följt av Västergötland med 15%, Skåne med 12% och Halland med 8%. En gård i Halland, Wapnö, har cirka 10% av mjölkkorna i landskapet.

När det gäller köttdjur finns också flest i Småland (19%) men näst flest finns det i Skåne (18%) följt av Västergötland (12%) och Östergötland (7%). En enda gård i Skåne, KC Ranch, står dock för mer än 10% av köttdjuren i Skåne. Räknas den gården bort minskar Skånes andel betydligt.

Genomsnittligt flest antal kor per jordbruksföretag finns i Halland med 122 per företag, men räknas Wapnö bort, så har Halland genomsnittligt mindre antal mjölkkor per jordbruksföretag än Skåne (116) och Östergötland (115).

Flest mjölkföretag finns det återigen i Småland med 747 företag jämfört med 560 mjölkföretag i Västergötland och 331 mjölkföretag i Skåne. I Östergötland finns 238 mjölkföretag och i Halland 207.

När det gäller uppfödning av köttdjur finns det naturligt nog flest företag i Småland där också med 2 133 företag, följt av Skåne med 1 510, Västergötland med 1 367 och Östergötland med 565.

Landskap som har betydligt större andel mjölkkor än köttdjur är Gotland, Halland, Västergötland och Öland medan landskap som har betydligt större andel köttdjur (andel amdikor) i förhållande till mängden köttdjur i landet än andelen mjölkdjur i förhållande till mängden mjölkkor i Sverige är Skåne och Värmland. De enda landskap som antalsmässigt har fler köttdjur (mätt i antal amdikor) än mjölkkor är Blekinge, Bohuslän Gästrikland, Härjedalen, Lappland och Värmland. Gästrikland, Härjedalen och Lappland har inga redovisade mjölkkor för år 2016.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements