En guide till Göteborgs stadsdelar – Annedal och Änggården

Primärområde Annedal omfattar idag stadsdelen Annedal och delar av det som ursprungligen hörde till Haga, men inte som av de flesta aldrig uppfattas eller uppfattats som delar av Haga, dvs de norra delarna  av Nilssons berg och bebyggelsen norr om Föreningsgatan och väster om Folke Bernadottes gata. Husen på östra sidan av Skanstorget hör också till Annedal liksom Konstepidemin samt gamla Sjuksköterskeseminariet och gamla Barnbördshuset, numera byggnader som utgör delar av Göteborgs Universitet. Dessutom hör husen öster om Linnéplatsen till Annedal. Annedalskyrkan ligger dock inte i Annedal utan i Änggården. I stort råder det ingen tvekan och ingen förvirring om vad som är Annedal.

Annedal består idag huvudsakligen av en massa moderna byggnader som nästan helt saknar charm. Ett riktigt gatunät saknas. Lägenheterna är fina medan folklivet i stadsdelen är i stort sett obefintligt. Närheten till Kommendantsängen och Olivedal med ett helt annat liv i gatuplanet och på gatorna. Kommendantsängen och Olivedal ingår för unga människor i det som ofta kallas Linnéstaden men jag tror inte någon inkluderar Annedal i den beteckningen. Kanske på grund av att bebyggelsen skiljer sig så mycket, kanske också för att Annedal har en helt annan historia. I motsats till stadsdelarna väster om Övre Husargatan så hörde Annedal inte till kungliga (statliga) Älvsborgs Kungsladugårds ägor utan istället till adelsgården (frälsegården) Krokslätts Nordgården.

Historiskt har Annedal mer med Landala och Krokslätt att göra än med Olivedal och Kommendantsängen, Masthugget eller Majorna.

Annedal och Änggården

106 är primärområde Änggården och 108 primärområde Annedal.

Annedals kyrka ligger för sin del i Änggården som hör till de områden som från början låg under Älvsborgs Kungsladugård. I Änggården primärområde ingår Medicinareberget, Sahlgrenska sjukhusområdet, stadsdelen Änggården inklusive Botaniska trädgården, Änggårdsbergen, Slottskogen och den del av stadsdelen Frölundaborg som ligger öster om Dag Hammarsköldsleden. Vilket som är stadsdelen Änggården är det sällan nån tvekan eller förvirring om. Änggårdskolonin ligger dock sen 1950-talet inte i Änggården utan i stadsdelen Guldheden.

Slottsskogen hörde också till Älvsborgs Kungsladugård och är en stadsdel i sig själv.

Annedal och Änggården tillhör tillsammans med Kommendantsängen, Guldheden och en del av Landala Annedals församling.

Läs mer om stadsdelarna ur historisk synvinkel på sajten Det gamla Göteborg:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements