En guide till Göteborgs stadsdelar – södra Göteborg

Södra Göteborg består av fyra primärområden, Landala, Johanneberg, Krokslätt och Guldheden. Det mesta av området tillhörde en gång i tiden Krokslätts Nordgården och Krokslätts Kongegården. Det låg utanför den ursprungliga staden Göteborg.

Landalas primärområde omfattar idag en del av det som var och som uppfattas stadsdelen Landala plus vissa områden som tillhörde Vasastaden. De senare är de områden som ligger norr om Kapellplatsen. Men stora delar av Landala har idag hamnat i andra primärområden. Chalmers Tekniska Högskola som till stor del ligger i Landala där Landalakolonin låg hör numera helt till Johannebergs primärområde, en bit av Landalabergen (en bit av Norra Guldheden som aldrig uppfattas som nåt annat än Guldheden) och Landala Egnahem hör till Guldhedens primärområde.

Det som kallas Landala i folkmun överensstämmer med nuvarande Landala plus Landala egnahem och inkluderar de områden som tidigare tillhörde Vasastaden. Området betsår huvudsakligen av miljonprogramshus, men i tre små rester, små hörn, finns det landshövdingehus kvar. Längs Aschebergsgatan (som väl uppfattas som Vasastaden finns gamla stenhus.

Förutom Chalmersområdet, inklusive den bit som egentligen ligger i stadsdelen Landala (arkitektur och bygg, skeppsprovningsrännan, studenthuset, restaurangen, huvudentrén) ingår också det tidigare Vasa sjukhus (idag också en del av Chalmers), Nedre Johannebergs stenstadskvarter, Övre Johannebergs funkiskvarter i Johannebergs primärområde men inte Carlanderska sjukhuset och kvarteren norr därom mot Korsvägen trots att dessa områden av de flesta betraktas som Johanneberg. Allt utom Chalmers kallas Johanneberg av alla. Johannebergs landeri vid Korsvägen ligger varken i stadsdelen Johanneberg eller i primärområdet Johanneberg utan i Lorensberg.

Med start vid Carlanderska sjukhusets sydgräns och söder om Eklandagatan börjar den stadsdel som officiellt heter Krokslätt men som ingen kallar det. Östgränsen är Mölndalsån och västgränsen är sluttningen mot Guldheden i Mossen. gränsen i söder är stadsgränsen till Mölndal. I primärområdet Krokslätt ingår, som jag redan skrivit, en del av Johanneberg, den officiella stadsdelen Krokslätt, en del av Jacobsdal (öster om Mölndalsån, väster om motorvägen där, dvs Saabs gamla fabrik, numera Lisebergs kontor, verkstäder, lager och personalutrymmen, en bit av Kallebäck som ligger väster om motorvägen och öster om Mölndalsån.

Men Krokslätt kallas inte Krokslätt av någon. Mäklare, nyinflyttade och utbölingar kallar ofta det som ligger upp på höjderna för Johanneberg men av de som bott här en längre tid så heter det Mossen mellan Fridkullagatan och Guldheden samt Burås mellan Carlanderska-Eklandagatan och grönområdet mellan Glasmästargatans miljonprogramshus och Kullegatans funkishus och öster om Fridkullagatan. Olofshöjds studenthem ingår i detta område liksom Norra Krokslättsgatans bebyggelse och ut till Mölndalsvägen mellan Framnäsgatan och Buråsliden.

Norr om Buråsliden är det Getebergsäng om vi befinner oss längs med Mölndalsvägen. Det innefattar också sträckan fram till Korsvägen mellan Liseberg och Södra Vägen (ligger i primärområdet Heden) samt Lisebergs stora parkering. Almedal ligger på båda sidor av Mölndalsån med de gamla industrierna öster om och bostadsområden väster om ner till Fredriksdalsgatan i söder där Elisedal tar vid och sträcker sig till Mölndalsgränsen. Ovanför Elisedal ligger Fredriksdal söder om Glasmästargatans funkisbebyggelse.

Det är ganska lätt att hålla reda på dessa småstadsdelar då spårvagnshållplatserna och busshållplatserna har deras namn förutom när det gäller Burås, men där finns ju Buråsliden i nordösthörnet, Buråsskolan mot sydost och Buråskyrkan i sydväst och glasögonaffären (känd som Hendéns) i nordväst. Mossen, Burås och Fredriksdal har både villor, radhus, ägarlägenheter, bostadsrätter och hyresrätter. Mossen och Burås också studentlägenheter. Getebergsäng, Almedal och Elisedal har främst hyresrätter och bostadsrätter men också stora kontors- och industrikomplex.

Till slut har vi Guldhedens primärområde som omfattar stadsdelen Guldheden, Landala egnahem (en del av stadsdelen Landala) och Änggårdskolonin. Stadsdelen Guldheden kan betraktas som en prototyp för alla Göteborgs miljonprogramsområden och som en utveckling av Övre Johannebergs funkisbebyggelse. De flesta är överens om vad som ska kallas Guldheden. Landala Egnahem ingår inte i det begreppet. Landala Egnahem har villabebyggelse och landshövdingehus. Den allra sydligaste delen av Guldheden kallas Mosseberg och resten är indelat i Norra Guldheden (norr om Guldhedsgatan och Wavrinskys plats) och Södra Guldheden.

Södra Göteborg

Krokslätts primärområde är 110, Johannebergs 111, Landala 112 och Guldheden 113.

Kyrkligt tillhör Guldheden Annedals församling, Krokslätt och Johanneberg i Johannebergs församling och Landala är delat på dessa två församlingar samt Vasa församling.

Läs också om stadsdelarna ur ett historiskt perspektiv:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements