Momsfiffel med ädelmetaller gav fängelsestraff

Stockholms tingsrätt meddelade den 13 juli dom i ett mål gällande grovt skattebrott. De huvudåtalade, som verkar i metall- och smyckesbranschen, har gjort affärer med ädelmetaller i Sverige via så kallade skenbolag och medvetet redovisat momsen fel med syfte att undgå skatt. De bolag som förekommit i affärerna är bland annat Malartsis AB, Prime i Stockholm AB, Sweden Air Steam Management Company AB, Robert Friman & Co AB, Fartberg & Co AB, Alstrec AB och Chemistra AB.

Bland annat har ingående moms redovisats felaktigt i tre bolag som levererat ädelmetaller till ett smyckes- och ädelmetallbolag. Svenska staten kan, enligt tingsrättens dom, ha gått miste om cirka 100 miljoner kronor i skatteintäkter.

Både leverantörer och köpare har stått åtalade till följd av den utredning som gjordes av det misstänkta momsfifflet i handeln med ädelmetaller.

Två av de åtalade på leverantörssidan dömdes för grovt skattebrott. En åtalad, Vadom Ivanov, dömdes till fängelse i sex år och meddelades näringsförbud i åtta år och kommer även att utvisas. Den andra personen, Roman Ussadin, dömdes till två års fängelse och meddelades näringsförbud i fem år.

En tredje åtalad, Björn Friman, från företaget Robert Friman & Co AB, som köpte metallerna, dömdes för vårdslös skatteuppgift till villkorlig dom och dagsböter, antalet dagsböter uppgick till 180. Två åtalade frikändes från åtalet om grovt skattebrott respektive medhjälp till grovt skattebrott.

Åklagaren yrkade även näringsförbud och företagsbot om fyra miljoner kronor för ett av bolagen i målet, men detta yrkande ogillades av tingsrätten.

Momsbedrägeriet pågick mellan 2015-2017. I samband med inköp och försäljning av ädelmetaller redovisades momsen fel.

I skenbolagen har ingående moms som bolagen inte har haft rätt till redovisats. Det gäller omvänd skattskyldighet, så kallade förvärvsbeskattning, vid handel mellan EU-länder. När bolagen sålde varor till köparföretaget borde utgående moms ha betalats i Sverige.

För vissa ädelmetaller har inte heller korrekt momssats redovisats. Främst har de åtalade handlat med platina, silver och guld, även så kallat ”skrotguld” som har lägre guldhalt än 32,5 procent.

Utredningen har bedrivits med hjälp av ett så kallat Joint Investigation Team (JIT) med deltagare från Finland, Lettland, Polen och Sverige.

De fyra huvudmisstänkta har suttit häktade i olika perioder sedan den 7 mars. Rättegången inleddes den 5 juni och avslutades den 28 juni.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements