Befolkningen ökar men brottsligheten ökar inte

Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (?2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 brott (+9 %). Det innebär i praktiken ingen ökning utan en minskning eftersom befolkningsökningen varit större.

Utveckling anmälda brott

Utveckling anmälda brott, vissa brottskategorier (första kolumnen är brott mot person och det ska väl sannolikt vara 18%). Källa: Brå

Ökningen av antalet brott mot person beror helt och hållet på att ett nytt brott införts och blivit straffbart, olovlig identitetsanvändning. Det första halvåret 2017 anmäldes 12 800 brott om olovlig identitetsanvändning, varav samtliga motsvarar en ökning när de två första halvåren 2016 och 2017 jämförs. Om det bortses från tillskottet av nya brott rörande olovlig identitetsanvändning skulle det totala antalet brott i kategorin istället ha minskat med 2 790 brott (-2 %) jämfört med första halvåret 2016.

Exempel på brott där antalet anmälningar minskat är misshandelsbrott där antalet anmälningar minskat med 7%, stöld och tillgreppsbrott (- 4%), olaga hot (- 2%). Olaga hot och ofredande har minskat med 2% respektive 3%. Antalet anmälningar av skadegörelsebrott har minskat väldigt kraftigt (-14%).

Antalet anmälda brott är dock bara en del av den verkliga brottsligheten. Det avspeglar utvecklingen för den totala brottsligheten så en minskning av antalet anmälda brott avspeglar i allmänhet en verklige reell minskning av brottsligheten. Såvida anmälningsbenägenheten minskat. Det finns inga brott där det misstänks att anmälningsbenägenheten minskar.

Ett brott som gradvis minskar mer och mer och har gjort under snart en tioårsperiod är grov kvinnofridskränkning. Här har det skett en minskning med hela 32% sedan år 2008 då man började mäta.

Sexualbrottsanmälningarna har dock ökat med 4%. Men det är inte alla sexualbrott som ökat. Sexuellt ofredande är ytterligare en brottskategori där man ser en minskning i antalet anmälda brott (1%). Antalet anmälningar för grov kvinnofridskränkning har minskat med 32% sedan 2008. När det gäller framförallt sexualbrott är det dock svårt att se någon större ökande trend över tid. Just när det gäller sexualbrott vet vi också anmälningsbenägenheten vilket gör att ökningen av det verkliga antalet brott inte är så stort.

Sexualbrott är en av få brottskategorier som har ökande antal anmälningar. En annan brottskategori där anmälningarna ökar är narkotikabrott. Huvuddelen av det är ”eget bruk” och mycket små mängder narkotika. Antalet anmälda narkotikabrott beror helt och hållet på polisens arbete och hur många individer de kontrollerar. Det avspeglar ingen verklig ökning av narkotikabrottsligheten.

För stöldbrott är det en tydlig minskning över tid. Antalet anmälda stölder har minskat med 14% sedan 2008. Anmälningar av bilstölder har under perioden minskat med hela 58%, stölder ur bilar och andra motorfordon har minskat med 39%.

När det gäller rån går det inte kan se några större förändringar på kort tid men en tydlig skillnad om man jämför med 2008. Såväl anmälda personrån som rån mot butik har minskat avsevärt. Antalet anmälda  bankrån har minskat radikalt. Första halvåret 2008 anmäldes 91 bankrån. År 2017 anmäldes 6 bankrån.

Det brott där antalet anmälningar ökat mycket kraftigt sen år 2008 är bedrägeribrott. Ökningen handlar till stor del om nätbedrägerier. Det har varit en stadigt stigande trend där antalet anmälda brott har mer än fördubblats. Men i år har den trenden brutits. Antalet anmälda bedrägeribrott har minskat med 10% jämfört med motsvarande tid förra året.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Befolkningen ökar men brottsligheten ökar inte”

  1. Hur stort mörkertalet är går någorlunda att se via Nationella Trygghetsundersökningen, NTU (som dock är lite osäker när det gäller sexualbrott). NTU visar ingen ökning när det gäller utsatthet för brott, vilket i verkligheten betyder en minskning av brottsligheten då befolkningen ökar.

    Mörkertalet anses vara stort för alla brott riktade mot person, men litet för alla brott där folk kan få ut försäkringspengar.

    De flesta vardagsbrott går inte att utreda. Finns ingen teknisk bevisning, finns ingen misstänkt osv. Så har det alltid varit och skillnaden över tid är liten. Klagomålen var exakt desamma på 1970-talet som idag.

Kommentarer inaktiverade.