Det är bra med orm på tomten och huggorm är inte livsfarlig

I en artikel om ormar på tomten i DN hävdar en man som driver ett företag som tar bort ormar från folks tomter att huggormar kan vara livshotande. Det är inte riktigt sant. Det finns mycket få människor som dött av huggormsbett. Den är giftig men för de flesta människor inte livsfarlig. Att bli biten av en huggorm kräver dock besök hos sjukvården.

I Sverige inträffar cirka 200-300 bett per år av huggorm vilket medför något enstaka dödsfall varje årtionde. 25-30% av alla drabbade får ganska allvarliga symptom, 25-30% får inga symptom alls. Cirka 70 personer per år läggs in på sjukhus i Sverige för vård efter ormbett och då pratar vi inte enbart om huggormsbett. Senast kända dödsfallet på grund av huggormsbett var år 2000.

Så även om huggormar inte är så farliga som mannen i artikeln gör gällande är det inte så kul att ha dem på tomten. Det kan jag förstå.

Att ha orm i orm av huggorm och snok på tomten innebär att det finns någon som håller efter alla sorkar som gräver sönder tomten. Snokar är i allmänhet svarta och kan bli betydligt större än en huggorm. De är inte giftiga och biter i stort sett aldrig människor. De äter dock rätt mycket sork. Snok har vi sett med ojämna mellanrum på vår tomt, men vid en damm i närheten ses de betydligt oftare, ofta simmande i vattnet. Det är en i många fall imponerande orm som kan upplevas som rätt obehaglig då den rör sig kvickt. Huggormar ligger däremot för det mesta stilla och är sega. I många år såg vi också regelbundet huggorm på tomten.

Den tredje ormen, hasselsnok, som finns i Sverige är ännu bättre att ha på tomten. Den lever nämligen främst på andra kräldjur och groddjur. Den äter med andra ord huggormsungar, kopparödlor (som ju ser ut som en orm, kopparfärgad med mörk mage och ofta en mörk rand på ryggen), grodor och paddor.

Att ha hasselsnok på tomten innebär att ha någon som bekämpar huggorm på tomten. Hasselsnok är brun och kan förväxlas med huggorm, men har två rader med trekanter eller prickar och inte ett sick-sack-mönster. De är sällsynta och ses mycket sällan. På vår altan brukar vi dock se hasselsnok på våren och sensommaren. Nån huggorm har vi inte sett sen hasselsnoken dök upp. Hasselsnoken är helt ofarlig för människor och ingen blir biten av hasselsnok.

Hasselsnok

Hasselsnok. Bild: Staffan Kyrk. Licens: CC BY 3.0

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements