Jag är trött på lögnhalsen Ransgård

Gång efter gång skriver eller säger han, moderaten Jonas Ransgård, att gängen härjar fritt i Göteborg, att brottsligheten och laglösheten ökar i staden etc. Nu gör han det igen, i en debattartikel i GP. Det är alltihop lögn.

Det finns ingen stans i Göteborg som gängen härjar fritt, det finns inga områden dit polisen inte kan gå. Att det finns sju extremt fattiga områden i Göteborg innebär inte att de är laglösa. Ransgård visar bara sin okunnighet och sina fördomar när han påstår nåt sånt. Våldet regerar inte på något sätt. De våldsammaste stadsdelarna i Göteborg ligger i centrala staden. Knarket flödar inte heller. Det stora drogbruket sker i centrala staden och bland unga leder ungdomar från Majorna mycket klart när det gäller användningen av droger.

Gängrelaterade skjutningar har minskat nåt enormt i Göteborg. I år har det bara varit 9 stycken i Göteborg vilket ska jämföras med 57 skjutningar år 2013. Sen 2013 har antalet minskat varje år, med den största minskningen i år. Utvecklingen går åt rätt håll. Polisen må ha svårt att arbeta i vissa fattiga områden då folk inte litar på dem. Men det har blivit bättre och det finns ingen annan stad i Sverige där polisen klarar upp lika många gängrelaterade mord. Att et blivit bättre beror i mångt och mycket på att polisen i Göteborg förändrat sitt sätt att arbeta i fattiga områden.

Det är inte heller fler poliser som behövs för att komma till rätta med ett av problemen i fattiga områden, rekryteringen av unga till gängen. Det som behövs är en annan politik med inriktning på arbete åt alla, social trygghet och välfärd. Att det finns gott om jobb är oerhört viktigt, för det är självklart inte bara polisens förändrade arbetssätt som medverkat till den kraftiga minskningen av våldet i Göteborg, det är också det faktum att det är ganska lätt för unga att få jobb. Göteborg har idag den lägsta arbetslösheten av de de tre stora städerna i Sverige.

Ett annat problem som måste lösas är bristen på bostäder och trångboddhet. Det är också något som bidrar till att gängen har lättare att rekrytera. Subventionerat byggande av hyresrätter behöver helt enkelt återinföras liksom förändringar i planprocessen så att det även ges möjligheter för små byggfirmor och arkitektkontor att skapa och bygga bostäder.

Sen föreslår Ransgård också löneförhöjning för poliser. Det vore förstås bra men det bör kopplas till att polisen måste arbeta mer på de tider och platser där brotten begås. Dvs på kvällarna i innerstaden. Mer kvällsarbete mot löneförhöjning helt enkelt.

Det är tröttsamt med politiker som Ransgård som inte kan hålla sig till sanningen utan ljuger friskt och hittar på för att vinna politiska poänger.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements